แรงงานสตรีเรียกร้องศูนย์เลี้ยงเด็กในโรงงาน

แรงงานสตรีเรียกร้องศูนย์เลี้ยงเด็กในโรงงาน

แรงงานสตรีเรียกร้องศูนย์เลี้ยงเด็กในโรงงาน

รูปข่าว : แรงงานสตรีเรียกร้องศูนย์เลี้ยงเด็กในโรงงาน

แรงงานสตรีเรียกร้องศูนย์เลี้ยงเด็กในโรงงาน

วันสตรีสากลปีนี้ข้อเรียกร้องสำคัญจากกลุ่มแรงงานสตรี คือขอให้รัฐบาลเร่งจัดตั้งศูนย์เลี้ยงเด็กในย่านอุตสาหกรรม รวมทั้งการให้แรงงานหญิงมีปากเสียงมากขึ้นในคณะกรรมการไตรภาคีด้วยการกำหนดสัดส่วนจำนวนกรรมการชายหญิงให้ใกล้เคียงกัน

กลุ่มบูรณาการแรงงานสตรี และเครือข่ายแรงงาน ยื่นข้อเรียกร้องต่อกระทรวงแรงงาน เนื่องในวันสตรีสากล เพื่อให้รัฐบาลนำไปเป็นแนวทางปฏิบัติที่สอดคล้องกับอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ และรักษาสิทธิแรงงานหญิงกว่า 17.6 ล้านคนจากแรงงานทั้งหมด 38 ล้านคน

โดยข้อเรียกร้องในปีนี้ มีทั้งการเสนอให้รัฐบาลจัดตั้งศูนย์เลี้ยงเด็กในย่านอุตสาหกรรมต่างๆ อย่างเพียงพอคณะกรรมการไตรภาคีด้านแรงงานต้องมีสัดส่วนหญิงชายในจำนวนที่ใกล้เคียงกัน ให้มีการเก็บเงินจากนายจ้างเพื่อนำมาจัดตั้งกองทุนประกันความเสี่ยงรองรับปัญหาการเลิกจ้างแรงงาน

รวมทั้งเรียกร้องให้รัฐบาลรับรองอนุสัญญาองค์กรแรงงานระหว่างประเทศ หรือ ไอแอลโอ ฉบับที่ 87 และ 98 ว่าด้วยเสรีภาพในการสมาคมและสิทธิในการรวมตัวกันเพื่อเจรจาต่อรอง

นาย ไพฑูรย์ แก้วทอง รมว.กระทรวงแรงงานบอกว่า รัฐบาลได้เริ่มดำเนินการในเกือบทุกข้อเสนอที่เครือข่ายแรงงานเรียกร้อง เช่น การมีนโยบายให้ทุกอุตสาหกรรมต้องมีสถานรับเลี้ยงเด็ก

สำหรับกองทุนประกันความเสี่ยง ขณะนี้กระทรวงแรงงานจ่ายให้ลูกจ้างที่ถูกเลิกจ้างได้ไม่เกินร้อยละ 30 ซึ่งล่าสุด อยู่ระหว่างการยกร่างกฎหมายเพื่อปรับให้เป็น 100% แต่ต้องศึกษาเรื่องที่มาของเงินกองทุน ส่วนอนุสัญญาไอแอลโอที่เรียกร้องกันมานาน กระทรวงแรงงานก็เตรียมจะลงนามในการประชุมครั้งหน้า


แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน