เอ็กซิมแบงก์เผยไม่พบความเสียหายปล่อยกู้พม่า

เอ็กซิมแบงก์เผยไม่พบความเสียหายปล่อยกู้พม่า

เอ็กซิมแบงก์เผยไม่พบความเสียหายปล่อยกู้พม่า

รูปข่าว : เอ็กซิมแบงก์เผยไม่พบความเสียหายปล่อยกู้พม่า

เอ็กซิมแบงก์เผยไม่พบความเสียหายปล่อยกู้พม่า

ผู้บริหารเอ็กซิมแบงก์เตรียมสรุปความเสียหายจากการปล่อยกู้ให้พม่าในสมัยรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร จำนวน 4,000 ล้านบาท แม้เบื้องต้นจะไม่พบความเสียหายจากกรณีดังกล่าว

จากคำวินิจฉัยของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ในคดียึดทรัพย์อดีตนายกรัฐมนตรี พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ที่ปล่อยกู้รัฐบาลพม่า 4,000 ล้านบาทของธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้า หรือเอ็กซิมแบงก์ นายอภิชัย บุญธีรวร กรรมการผู้จัดการ เอ็กซิมแบงก์ กล่าวว่า ธนาคารอยู่ระหว่างคัดคำวินิจฉัยของศาลซึ่งจะสรุปประเด็นความเสียหายได้ภายใน 7 วัน เพื่อเสนอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพิจารณา ก่อนส่งต่อให้สำนักงานอัยการสุงสุด อย่างไรก็ตามขอยืนยันว่าธนาคารฯยังไม่ได้รับความเสียหายจากการปล่อยกู้ดังกล่าว เนื่องจากรัฐบาลพม่ายังชำระเงินคืนเงินต้นและดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ การกู้เงินดังกล่าวรัฐบาลไทยปล่อยกู้ให้รัฐบาลพม่าในปี 2547 วงเงิน 4,000 ล้านบาทระยะเวลาชำระคืน 12 ปี โดย 5 ปีแรกให้ชำระเฉพาะดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 3 ขณะที่ต้นทุนของธนาคารในขณะนั้นอยู่ที่ร้อยละ 5 ซึ่งส่วนต่างดอกเบี้ยร้อยละ 2 รัฐบาลไทยต้องรับภาระถึงปีละ 80 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ส่วนต่างดอกเบี้ย รัฐบาลก็ได้อนุมัติการชดเชยจนถึงปีงบประมาณ 2553 เป็นวงเงิน 338 ล้านบาท ซึ่งนับจากนี้ไปอีก 2 ปี ธนาคารยังไม่มีความจำเป็นต้องขอรับการชดเชยส่วนต่างนี้จากรัฐบาล เพราะว่าที่ผ่านมาอัตราดอกเบี้ยอยู่ในระดับต่ำกว่าร้อยละ 3แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน