ทีวีไทยคว้า 8 รางวัลโทรทัศน์ทองคำครั้งที่ 24

ทีวีไทยคว้า 8 รางวัลโทรทัศน์ทองคำครั้งที่ 24

ทีวีไทยคว้า 8 รางวัลโทรทัศน์ทองคำครั้งที่ 24

รูปข่าว : ทีวีไทยคว้า 8 รางวัลโทรทัศน์ทองคำครั้งที่ 24

ทีวีไทยคว้า 8 รางวัลโทรทัศน์ทองคำครั้งที่ 24

สถานีโทรทัศน์ทีวีไทยคว้า 8 รางวัลโทรทัศน์ทองคำ ได้แก่ รางวัลผู้รายงานข่าวดีเด่น, รายการส่งเสริมกีฬาดีเด่น,ผู้บรรยายดีเด่น,รายการปกิณกะดีเด่น,รายการครอบครัวดีเด่น,รายการส่งเสริมความรู้ทั่วไปดีเด่น ประเภทรายการสั้น,รายการส่งเสริมความรู้ทั่วไปดีเด่น และรายการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมดีเด่น
การประกาศผลรางวัลโทรทัศน์ทองคำ 2552 ครั้งที่ 24 ที่หอประชุมใหญ่ กรมประชาสัมพันธ์ วานนี้ (20 มี.ค.) สถานีโทรทัศน์ทีวีไทย ได้รับรางวัล ดังนี้ รางวัลผู้รายงานข่าวดีเด่น ได้แก่ ชัยรัตน์ ถมยา จากรายการทันโลก ผลิตโดยสถานีโทรทัศน์ทีวีไทย รางวัลรายการส่งเสริมกีฬาดีเด่น ได้แก่ รายการสุดยอดกีฬา สุดยอดนันทนาการ ผลิตโดยสำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ สถานีโทรทัศน์ทีวีไทย รางวัลผู้บรรยายดีเด่น ได้แก่ คุณจักรกฤษณ์ หาญวิชัย รายการท่องโลกกว้าง (wonderful planet) สารคดีชุด สวรรค์ธรรมชาติแห่งนิวยอร์ค (Central Park) จากสถานีโทรทัศน์ทีวีไทย รางวัลรายการปกิณกะดีเด่น ได้แก่ รายการไทยโชว์ ผลิตโดยสถานีโทรทัศน์ทีวีไทย รางวัลรายการครอบครัวดีเด่น ได้แก่ รายการครอบครัวเดียวกัน ผลิตโดยสถานีโทรทัศน์ทีวีไทย รางวัลรายการส่งเสริมความรู้ทั่วไปดีเด่น ประเภทรายการสั้น ได้แก่ รายการภาษาศิลป์ ผลิตโดยบริษัทเน็ตเวิร์คทเว้นตี้วัน จำกัด ร่วมกับสถานีโทรทัศน์ทีวีไทย รางวัลรายการส่งเสริมความรู้ทั่วไปดีเด่น ได้แก่ รายการพันแสงรุ้ง ผลิตโดยบริษัทป่าใหญ่ครีเอชั่น จำกัด ร่วมกับสถานีโทรทัศน์ทีวีไทย รางวัลรายการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมดีเด่น ได้แก่ รายการเสด็จประพาสต้น ผลิตโดยบริษัทโกลบอลล์อินเตอร์-คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ร่วมกับสถานีโทรทัศน์ทีวีไทย


แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน