ผู้ว่าฯจ.ตากสั่งย้ายปลัดอำเภอแม่สอด

ผู้ว่าฯจ.ตากสั่งย้ายปลัดอำเภอแม่สอด

ผู้ว่าฯจ.ตากสั่งย้ายปลัดอำเภอแม่สอด

รูปข่าว : ผู้ว่าฯจ.ตากสั่งย้ายปลัดอำเภอแม่สอด

ผู้ว่าฯจ.ตากสั่งย้ายปลัดอำเภอแม่สอด

ผู้ว่าฯจ.ตากสั่งย้ายปลัดอำเภอแม่สอด และเจ้าหน้าที่ห้องทะเบียน เพราะพบว่าอาจเกี่ยวข้องกับการทุจริตนำบุคคลต่างด้าวเข้ามาสวมสิทธิ์ นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก มีคำสั่งย้ายปลัดอำเภอแม่สอด และเจ้าหน้าที่ห้องทะเบียนที่เกี่ยวข้องออกนอกพื้นที่ เนื่องจากอาจเกี่ยวข้องกับการทุจริตนำบุคคลต่างด้าวเข้ามาสวมสิทธิ์ โดยพบทะเบียนประวัติของคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ หรือ ทร. 38 / 1 กว่า 1,000 ชุด ต้องสงสัยว่าเป็นเอกสารปลอมเพราะมีพิรุธหลายอย่าง เช่น การใช้ภาพถ่ายบุคคลต่างด้าวลักลอบเข้าเมืองสวมสิทธิ์ ส่วนเทศบาลทุกแห่งในพื้นที่ 5 อำเภอชายแดนให้ปลัดเทศบาล ดำเนินการย้ายเจ้าหน้าที่ทะเบียน และผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด เนื่องจากอาจเกี่ยวข้องกับการทุจริตนำบุคคลต่างด้าว สัญชาติพม่า เข้ามาสวมสิทธิ์ เพื่อเข้าสู่กระบวนการพิสูจน์สัญชาติ และนำเข้าไปยังพื้นที่ชั้นใน

อย่างไรก็ตามผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ระบุว่าขณะนี้มีแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่าอพยพเข้ามาอยู่ตามโกดังต่างๆในอำเภอแม่สอด เพื่อรอการพิสูจน์สัญชาติทั้งที่สิ้นสุดการรับจดทะเบียนให้กับบุคคลต่างด้าวแล้ว จึงส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบจนพบว่าแรงงานกลุ่มนี้ มีการออกเอกสารทะเบียนประวัติของคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษเป็นเท็จ จึงสั่งให้หน่วยงานทะเบียนราษฎรในพื้นที่ 5 อำเภอชายแดน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระงับการรับบุคคลต่างด้าว สัญชาติพม่า เข้ามาขึ้นทะเบียนผู้อาศัยเป็นการชั่วคราว เพื่อรอการตรวจสอบข้อเท็จจริงอีกครั้ง


แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน