ชาวขอนแก่นค้านก.มหาดไทย ดูแลศาลหลักเมือง

ชาวขอนแก่นค้านก.มหาดไทย ดูแลศาลหลักเมือง

ชาวขอนแก่นค้านก.มหาดไทย ดูแลศาลหลักเมือง

รูปข่าว : ชาวขอนแก่นค้านก.มหาดไทย ดูแลศาลหลักเมือง

ชาวขอนแก่นค้านก.มหาดไทย ดูแลศาลหลักเมือง

ชาวจังหวัดขอนแก่น เตรียมล่ารายชื่อ 50,000 ชื่อ เพื่อคัดค้านการนำศาลหลักเมืองขอนแก่นและศาลหลักเมืองอีก 58 แห่งทั่วประเทศ ให้อยู่ในการดูแลของกระทรวงมหาดไทย
ชาวจังหวัดขอนแก่นและผู้ร่วมบริจาคเงินสร้างศาลหลักเมืองจังหวัดขอนแก่น ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อคัดค้านการขึ้นทะเบียนศาลหลักเมืองขอนแก่นและศาลหลักเมืองอีก 58 แห่งทั่วประเทศ เป็นศาลเจ้าและให้อยู่ในการดูแลของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ตามที่คณะกรรมการควบคุมตรวจตราสอดส่องกิจการศาลเจ้ามีมติเมื่อวันที่ 26 มิถุนายนปี 2551 และให้ศาลหลักเมืองขอนแก่นส่งเงินบริจาคให้กรมการปกครองทุกเดือน โดยมีการนำป้ายรณรงค์ให้ชาวขอนแก่นออกไปร่วมแสดงพลังคัดค้านการขึ้นทะเบียนศาลหลักเมืองติดไว้รอบศาลหลักเมือง เพื่อให้ความรู้และเผยแพร่ข้อเท็จจริง โดยจะมีการร่วมชุมนุมที่บริเวณศาลหลักเมือง ในวันที่ 5 เมษายนนี้ พร้อมกับล่ารายชื่อ 50,000 รายชื่อ เพื่อขอยกเลิกกฎเสนาบดี
ขณะที่ประชาชนบางส่วน เห็นว่า การบริหารจัดการศาลหลักเมืองควรจะเป็นหน้าที่ของประชาชนในท้องถิ่น หากส่วนกลางเป็นผู้บริหารศาลหลักเมืองจะมีความล่าช้าและทำให้ไม่สะดวกในการบูรณะซ่อมแซม เนื่องจากผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถอนุมัติได้ไม่เกิน 1,000 บาท อาจทำให้เกิดปัญหาและอุปสรรค


แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน