ความต่างของพ.ร.บ.ความมั่นคง - พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

ความต่างของพ.ร.บ.ความมั่นคง - พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

ความต่างของพ.ร.บ.ความมั่นคง - พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

รูปข่าว : ความต่างของพ.ร.บ.ความมั่นคง - พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

ความต่างของพ.ร.บ.ความมั่นคง - พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

“สุเทพ” รองนายกรัฐมนตรีด้านความมั่นคง ยอมรับหากมีสถานการณ์รุนแรงอาจมีความจำเป็นต้องมีการประกาศใช้ พระราชกำหนดในการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน สำหรับกฎหมายที่บังคับใช้ในขณะนี้ คือ พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ซึ่งมีสาระสำคัญมุ่งเน้นไปที่การป้องปราม ขณะที่ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน มีอำนาจในการปราบปรามด้วย
ความแตกต่างของ พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และพ.ร.ก.ฉุกเฉิน คือ พ.ร.บ.ความมั่นคง มีลักษณะเป็น กฎหมายที่เน้นการป้องกันก่อนเกิดเหตุการณ์ร้ายแรง ขณะที่ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน จะประกาศใช้เมื่อมีสถานการณ์ฉุกเฉินหรือเหตุการณ์ร้ายแรงเกิดขึ้นแล้ว
ส่วนอำนาจในการใช้กฎหมาย พ.ร.บ.ความมั่นคง ประชาชนสามารถฟ้องร้องเอาผิดเจ้าหน้าที่ได้หากเกิดความไม่ชอบธรรมตามที่มีการประกาศใช้กฎหมายข้อนี้ แต่ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ไม่สามารถฟ้องร้องได้ เนื่องจากเป็นการปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์ที่ไม่ปกติ และยังมีความแตกต่างในอีกหลายประเด็น โดยเฉพาะอำนาจในการควบคุมสถานการณ์ ซึ่งพ.ร.บ.ความมั่นคง ยังอนุญาตให้มีการชุมนมได้ แต่ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ไม่อนุญาตให้มีการชุมนุม และเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายสามารถปิดล้อม ตรวจค้น และจับกุมได้
หลังเสร็จสิ้นการประกาศใช้ หากเป็น พ.ร.บ.ความมั่นคง รัฐบาลต้องทำรายงานไปยังรัฐภา และเปิดให้รัฐสภาสอบถาม ซึ่งปฏิบัติการต่างๆ ต้องมีแผนงานที่ชัดเจน แต่ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ถือเป็นอำนาจของฝ่ายบริหาร ไม่จำเป็นต้องรายงานต่อรัฐสภา


แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน