รณรงค์ใช้สันติวิธียุติความรุนแรง

รณรงค์ใช้สันติวิธียุติความรุนแรง

รณรงค์ใช้สันติวิธียุติความรุนแรง

รูปข่าว : รณรงค์ใช้สันติวิธียุติความรุนแรง

รณรงค์ใช้สันติวิธียุติความรุนแรง

การรวมตัวของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาจากหลายโรงเรียนโดยใช้ชื่อกลุ่มเยาวชนศึกษาสันติวิธี การออกแถลงการณ์ของศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี มหาวิทยาลัยมหิดล คณะกรรมการรณรงค์เพื่อการปฎิรูปสื่อ กลุ่มเยาวชนศึกษาสันติวิธี เครือข่ายพุทธิกา เครือข่ายครอบครัว และเครือข่ายผู้พิการ รวมทั้งการออกมารณรงค์ของเครือข่ายหยุดทำร้ายประเทศไทย-ทุกฝ่ายหยุดใช้ความรุนแรง
กลุ่มประชาชนผู้ไม่เอาสงครามกลางเมือง ต่างก็มีเจตนารมย์เดียวกัน คือการร่วมกันปฎิเสธความรุนแรงในทุกรูปแบบ ทุกกรณี ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการชุมนุมทางการเมือง โดยหวังให้ทุกฝ่ายยึดแนวทางสันติวิธีเพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้ง

ส่วนคู่มือคนกรุงเทพฯ เตรียมพร้อมรับการชุมนุม เป็นอีกแนวทางที่เครือข่ายองค์กรด้านสันติวิธี เรียกร้องให้ประชาชนทั่วไป ยึดปฎิบัติ โดยเน้นหลักอดทน ใช้สติปัญญา และยึดมั่นในหลักการไม่เอาความรุนแรง เพื่อลดความตึงเครียดของสถานการณ์
เช่นเดียวกับกรมสุขภาพจิตและสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย ที่เตือนประชาชนให้ระวังโรคเครียดคุกคาม โดยเฉพาะผู้ที่ติดตามสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมือง หลังจากสำนักวิจัยเอแบคโพลล์ สำรวจพบประชาชนกว่าร้อยละ 67 รู้สึกเครียดกับบรรยากาศความขัดแย้งทางการเมือง โดยหน่วยงานด้านสุขภาพจิตแนะนำให้ประชาชนบริหารเวลาในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้เหมาะสม จากสื่อที่หลากหลาย และรอบด้าน พร้อมกับเรียกร้องให้ผู้ที่เครียดจากสถานการณ์บ้านเมือง แปลงความเครียดเป็นพลังสร้างสรรค์ ด้วยการแสดงความเห็นไม่สนับสนุนความรุนแรง ผ่านสื่อช่องทางต่างๆ โดยเชื่อว่า ทุกฝ่ายสามารถก้าวข้ามความขัดแย้งด้วยสันติวิธีได้ ซึ่งถือเป็นการยกระดับวุฒิภาวะให้กับสังคม

โดยในวันพรุ่งนี้ เครือข่ายองค์กรด้านสันติวิธี จะจัดกิจกรรมบิณฑบาตรความรุนแรง และประกาศให้พื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ เป็นเขตอภัยทาน โดยจะเชิญตัวแทนรัฐบาล และแกนนำกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติเข้าร่วมด้วย


แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน