ภารกิจการฝึกสุนัขทหาร

ภารกิจการฝึกสุนัขทหาร

ภารกิจการฝึกสุนัขทหาร

รูปข่าว : ภารกิจการฝึกสุนัขทหาร

ภารกิจการฝึกสุนัขทหาร

สุนัขทหารมีแนวโน้มจะได้รับความสนใจมากขึ้นหลังผลการทดสอบเครื่องตรวจหาวัตถุระเบิดจีที 200 ถูกตรวจสอบว่าใช้งานไม่ได้จริง แต่กว่าจะได้สุนัขทหารที่มีความชำนาญมาซักตัวทั้งคนฝึกและสุนัขทหารต้องผ่านการฝึกอย่างหนัก
การทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยเจ้าหน้าที่รัฐ ของสุนัขทหารแม้จะเป็นช่วงเวลาสั้นๆ แต่ต้องฝึกฝนให้มีความสามารถในแต่ละด้านต้องผ่านการคัดเลือกอย่างหนัก ศูนย์การฝึกสุนัขทหาร กรมการสัตว์ทหารบก จังหวัดนครราชสีมา เป็นสถานที่หนึ่งในฝึกสุนัขทหารที่มีประสิทธิภาพ สุนัข 4 สายพันธุ์หลัก ที่นำมาฝึก คือเยอรมันเชพเพอด หรืออัลเซเชี่ยน สุนัขสายพันธุ์นี้สามารถนำมาฝึกใช้งานทางทหารได้ทุกหน้าที่ พันธุ์ลาบราดอร์ รีทรีฟเวอร์ ที่มีประสาทสัมผัสทางจมูกที่ดี นิยมฝึกเพื่อสะกดรอย หรือตรวจสอบสารเสพติด พันธุ์โดเบอร์แมน พินสเชอร์ มีนิสัยค่อนข้างดุ เช่นเดียวกับพันธุ์รอทไวเลอร์ มักนำไปฝึกเป็นสุนัขรักษาความปลอดภัย

ขั้นตอนแรกของการฝึก คือการให้สุนัขเชื่อฟังคำสั่ง ตามท่าปฏิบัติชิด นั่ง หมอบ คอย ซึ่งผู้บังคับสุนัขบอกว่าเป็นการฝึกพื้นฐานเพื่อสร้างวินัย ส่วนภาคปฏิบัติ เริ่มจากหน้าที่รักษาความปลอดภัย ผู้บังคับสุนัขสมมติเหตุการณ์ข้าศึกจะเข้ามาทำร้าย หรือมีเหตุชุลมุน สุนัขยามจะเข้าไปกัด และจะปล่อยต่อเมื่อผู้บังคับสุนัขเข้ามาแยกออก แต่หากได้รับมอบหมายให้ดูแลคู่ต่อสู้ วินาทีใดที่คู่ต่อสู้พยายามหนี สุนัขจะทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นอย่างดี หน้าที่ต่อมาคือการฝึกช่วยเหลือผู้ประสบภัย สุนัขจะทำการค้นหาผู้ที่ยังมีชีวิตภายใต้ซากปรักหักพัง ด้วยการใช้จมูกดมกลิ่น หรือฟังเสียง เมื่อเจอผู้รอดชีวิตจะส่งเสียงเห่าเพื่อให้สัญญาณ
ส่วนการตรวจหายาเสพติด และตรวจวัตถุระเบิด สุนัขจะต้องฝึกจนมีความชำนาญเป็นพิเศษ ทั้งการฝึกแบบเก่า คือเมื่อเจอสิ่งผิดปกติสุนัขจะคาบสิ่งนั้นมาทันที ส่วนการฝึกแบบใหม่ สุนัขจะนั่งลงที่จุดที่ซุกซ่อนยาเสพติดและส่งเสียงแจ้งผู้บังคับสุนัข และการฝึกการพัสดุภัณฑ์ระเบิด ผู้บังคับสุนัขจะให้สุนัขทำการค้นหาจุดที่น่าสงสัย สุนัขที่ผ่านการฝึกจะใช้วิธีนั่งลงบริเวณที่มีระเบิด

ในแต่ละปีศูนย์การฝึกทหาร สามารถผลิตลูกสุนัขเพื่อใช้งานทางทหารปีละ 180 ตัว และการฝึกสุนัขใช้งานในหน้าที่ต่างๆ ได้คราวละ 60-70 ชุด เพื่อส่งให้กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ และตำรวจตระเวนชายแดน ตลอดจนส่วนราชการอื่นที่ได้รับสุนัขใช้งานจากศูนย์การสุนัขทหาร


แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน