สหพัฒน์ค้านนโนบายตรึงราคาสินค้า

สหพัฒน์ค้านนโนบายตรึงราคาสินค้า

สหพัฒน์ค้านนโนบายตรึงราคาสินค้า

รูปข่าว : สหพัฒน์ค้านนโนบายตรึงราคาสินค้า

สหพัฒน์ค้านนโนบายตรึงราคาสินค้า

ผู้บริหารสหพัฒน์ไม่เห็นด้วยที่กระทรวงพาณิชย์ตรึงราคาสินค้านาน อาจทำให้ผู้ผลิตบางส่วนลดคุณภาพสินค้าลง เนื่องจากต้นทุนการผลิตผันผวน วัชรี วิมุกตายน อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวว่า การชุมนุมทางการเมือง และเหตุการณ์รุนแรงที่ผ่านมา ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นผู้บริโภค และบรรยากาศการจับจ่ายสินค้าในประเทศอย่างรุนแรง นางพรทิวา นาคาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ จึงขยายเวลาขอความร่วมมือผู้ผลิตสินค้าชะลอการปรับขึ้นราคาอีก 3 เดือน ซึ่งจากเดิมสิ้นสุดในปลายนี้ พร้อมยืนยันว่า ยังไม่มีผู้ผลิตสินค้าขอปรับขึ้นราคา จึงไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารต้นทุนการผลิตอย่างแน่นอน

นายบุญชัย โชควัฒนา กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทสหพัฒนพิบูล กล่าวว่า แม้ไม่มีแผนการปรับขึ้นราคาสินค้าในขณะนี้ แต่ไม่เห็นด้วยกับนโยบายดังกล่าว เนื่องจากการตรึงราคาสินค้านาน ส่งผลให้ราคาสินค้าไม่สะท้อนตลาดแท้จริง อีกทั้งต้นทุนการผลิตที่ไม่คงที่ อาจทำให้ผู้ผลิตต้องลดคุณภาพสินค้าลง พร้อมแนะนำกระทรวงพาณิชย์ควรขอความร่วมมือตรึงราคาเฉพาะกลุ่มสินค้าประจำวัน เพราะเป็นกลุ่มสินค้าที่ฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาง่าย ทั้งยังมีต่อค่าครองชีพของประชาชนส่วนใหญ่


แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน