หุ่นช่างฟ้อนคว้ารางวัลหุ่นโลกเป็นปีที่ 2

หุ่นช่างฟ้อนคว้ารางวัลหุ่นโลกเป็นปีที่ 2

หุ่นช่างฟ้อนคว้ารางวัลหุ่นโลกเป็นปีที่ 2

รูปข่าว : หุ่นช่างฟ้อนคว้ารางวัลหุ่นโลกเป็นปีที่ 2

หุ่นช่างฟ้อนคว้ารางวัลหุ่นโลกเป็นปีที่ 2

หุ่นช่างฟ้อนโจ-หน่า คว้ารางวัล The Most Tender and Poetic Interpretation หรือรางวัลด้านการตีความวรรณกรรมผ่านการแสดงได้อย่างลึกซึ้งกินใจ จากการร่วมประกวดในเทศกาลหุ่นโลกครั้งที่ 14 ณ กรุงปราก สาธารณรัฐเชก
หุ่นช่างฟ้อนโจ-หน่า นำการแสดงเรื่อง “ลาวดวงเดือน” เข้าร่วมเทศกาลหุ่นโลกปี 2553 และสามารถคว้ารางวัล The Most Tender and Poetic Interpretation หรือรางวัลด้านการตีความวรรณกรรมผ่านการแสดงได้อย่างลึกซึ้งกินใจมาครอง โดยบทเพลง “ลาวดวงเดือน” เป็นพระนิพนธ์ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นพิไชยมหินทโรดม พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระนิพนธ์เล่าเรื่องราวความรักของพระองค์ที่มีต่อเจ้าหญิงชมชื่น

ก่อนหน้านี้หุ่นช่างฟ้อนโจ-หน่า เคยได้รับรางวัล The Most Poetic Interpretation หรือรางวัลด้านการตีความวรรณกรรมยอดเยี่ยมผ่านการแสดงจากเทศกาลหุ่นโลกปี 2552 มาแล้วจากการแสดงวรรณกรรมล้านนาเรื่องมะเมียะ หรือ Princess of Love โดยการประกวดเทศกาลหุ่นโลกเมื่อปี 2552 หุ่นที่ใช้ในการแสดงเรื่องมะเมียะมี 2 ชนิด คือ หุ่นกระบอกกับหุ่นช่างฟ้อน ส่วนการแสดงเรื่องลาวดวงเดือน ใช้หุ่นเข้าร่วมประกวด 15 ตัว อาทิ หุ่นหลวง หุ่นมือ หุ่นสาย หุ่นช่างฟ้อน และหุ่นในรูปแบบใหม่ ทำให้การแสดงมีความหลากหลาย

ทั้งนี้ หุ่นช่างฟ้อนโจ-หน่าเป็นคณะหุ่นของนายภาสกร และนางทรัพย์ทวี สุนทรมงคล สามีภรรยาที่เปลี่ยนการทำธุรกิจมาเป็นศิลปินเปิดหมวกแสดงที่ถนนคนเดินจังหวัดเชียงใหม่ และเคยประสบปัญหาเรื่องพื้นที่ในการจัดแสดง โดยหลังจากได้รับรางวัลจากเทศกาลหุ่นโลกเมื่อปี 2552 หุ่นช่างฟ้อนโจหน่าได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) กระทรวงวัฒนธรรม ในการเดินทางไปประกวดเทศกาลหุ่นโลก


แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน