เด็กและเยาวชนใน กทม.เสี่ยงปัญหาสุขภาพจิต

เด็กและเยาวชนใน กทม.เสี่ยงปัญหาสุขภาพจิต

เด็กและเยาวชนใน กทม.เสี่ยงปัญหาสุขภาพจิต

รูปข่าว : เด็กและเยาวชนใน กทม.เสี่ยงปัญหาสุขภาพจิต

เด็กและเยาวชนใน กทม.เสี่ยงปัญหาสุขภาพจิต

ผลวิจัยโครงการ Child Watch พบเด็กและเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล มีปัจจัยเสี่ยงด้านความเครียด และอัตราส่วนความพยายามฆ่าตัวตายสูงขึ้น สาเหตุเกิดจากรายได้ไม่พอใช้ และเห็นผู้ใหญ่ทุจริตคดโกงงานวิจัยในโครงการ Child Watch ภาคกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ซึ่งเป็นผลงานวิจัยปี 2551-2552 ระบุว่า เด็กและเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ยังมีปัจจัยเสี่ยงสูงด้านสุขภาพจิต โดยเฉพาะอาการเครียดที่เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา ร้อยละ 25-44 ซึ่งสอดคล้องกับจำนวนเด็กที่พยายามฆ่าตัวตายที่สูงขึ้นจาก 13 คนต่อแสนคน เป็น 17 คนต่อแสนคน และ 3 ใน 10 ของคนไทยที่ฆ่าตัวตาย ยังพบว่า เป็นกลุ่มเด็กและเยาวชน

สำหรับสาเหตุหลักเป็นปัญหาเรื่องรายได้ไม่พอกับค่าใช้จ่าย ปัญหาการทุจริตคดโกงของประเทศ รวมถึงเด็กและเยาวชนคิดว่า ผู้ใหญ่ทุจริตคดโกงมากขึ้น

ผลการวิจัยยังพบตัวเลขการเข้าสู่สถานพินิจฯของเด็กและเยาวชนเพิ่มขึ้นเป็น 272 คนต่อแสนคน จากเมื่อปีที่ผ่านมาที่ 232 คนต่อแสนคน

อย่างไรก็ตาม งานวิจัยยังมีข้อเสนอต่อครอบครัวที่ต้องให้เวลาแก่บุตรหลานอย่างพอเพียง ขณะที่โรงเรียนควรจัดการเรียนการสอนที่ตอบสนองเด็กเป็นรายบุคคล ปลูกฝังเรื่องจิตอาสา เช่นเดียวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ที่ต้องมีส่วนร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ลดปัจจัยเสี่ยงต่อเด็กให้มากขึ้น และรัฐบาลต้องสนับสนุนการจัดสรรงบประมาณแก่ อปท.ขนาดเล็ก เพื่อให้ดูแลการศึกษาที่ตอบสนองท้องถิ่นได้เอง


แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน