โรคราระบาดในสวนแก้วมังกร-นาข้าวจากภัยแล้ง

โรคราระบาดในสวนแก้วมังกร-นาข้าวจากภัยแล้ง

โรคราระบาดในสวนแก้วมังกร-นาข้าวจากภัยแล้ง

รูปข่าว : โรคราระบาดในสวนแก้วมังกร-นาข้าวจากภัยแล้ง

โรคราระบาดในสวนแก้วมังกร-นาข้าวจากภัยแล้ง

สภาพอากาศร้อนจัดส่งผลทำให้เกิดโรคระบาดในแก้วมังกร และต้นข้าว โดยเฉพาะจังหวัดกำแพงเพชรที่แก้วมังกรแห้งตายหลายร้อยไร่เกิดโรคเชื้อราระบาดหนักในสวนแก้วมังกรของเกษตรกร ตำบลวังบัว อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร หลังจากสภาพอากาศร้อนอบอ้าว ทำให้ต้นแก้วมังกรไม่สามารถคลายน้ำในช่วงที่แดดที่ร้อนจัดได้ทัน ส่งผลให้ต้นเหี่ยวเฉา และเน่าทั้งต้น

ชาวสวนบอกว่า อีกหนึ่งสาเหตุของการเกิดเชื้อรา อาจมาจากการใช้สารเร่งดอกมากเกินไป ปัญหาความชื้น และสภาพต้นที่โทรม ไม่ทนต่อโรค เบื้องต้นได้แก้ไขปัญหาด้วยการใช้ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อรา และตัดกิ่งที่ติด

เชื้อทิ้ง แต่ก็ทำให้ต้นแก้วมังกรไม่สามารถให้ผลผลิตในฤดูกาลนี้ได้

ส่วนที่จังหวัดพิษณุโลก ชาวนาบ้านคลองเมือง ตำบลวังพิกุล อำเภอวังทอง สำรวจต้นข้าวในนาที่กำลังได้รับความเสียหาย เนื่องจากปัญหาโรคใบกรอบ จากเชื้อราระบาดเช่นกัน สาเหตุเนื่องจากสภาพอาการแปรปรวน มี

ฝนตก สลับกับ อากาศร้อนจัด ทำให้ใบข้าวแห้งตาย

ล่าสุด มีพื้นที่ระบาดกว่าร้อยไร่แล้ว และยังประสบปัญหาศัตรูพืชทำลายนาข้าว ทั้งหอยเชอรี่ และหนอนบนใบ รวมทั้งหนูนากัดกินกอข้าว เบื้องต้นต้องแก้ไขด้วยการฉีดพ่นยา ทำให้ชาวนาต้องแบกรับภาระต้นทุนที่สูงขึ้น


แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน