ผลการเลือกตั้งเบลเยี่ยมอาจนำมาซึ่งการแยกประเทศ

ผลการเลือกตั้งเบลเยี่ยมอาจนำมาซึ่งการแยกประเทศ

ผลการเลือกตั้งเบลเยี่ยมอาจนำมาซึ่งการแยกประเทศ

รูปข่าว : ผลการเลือกตั้งเบลเยี่ยมอาจนำมาซึ่งการแยกประเทศ

ผลการเลือกตั้งเบลเยี่ยมอาจนำมาซึ่งการแยกประเทศ

ชาวเบลเยียมลลงคะแนนเลือกตั้งทั่วไป ซึ่งอาจจะนำไปสู่การแบ่งแยกประเทศได้ ถ้าพรรคพันธมิตรเฟลมมิชใหม่ หรือ เอ็นวีเอ ได้ตั้งรัฐบาล

ชาวเบลเยียมทั่วประเทศออกไปใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งทั่วไป ซึ่งเป็นการเลือกตั้งที่อาจจะชี้ชะตาการดำรงอยู่ของประเทศเบลเยียม เพราะพรรคพันธมิตรเฟลมมิชใหม่ หรือ เอ็นวีเอ ซึ่งเป็นพรรคการเมืองของชาวเบลเยียมส่วนใหญ่ที่พูดภาษาดัชท์ สนับสนุนให้ยุบประเทศเบลเยียม แล้วแยกเป็นสองประเทศ เพื่อให้ชาวเฟลมมิช หรือชาวเบลเยียมที่พูดภาษาดัชท์มีการปกครองตนเอง ทั้งในด้านตุลาการ การจัดเก็บภาษี การสาธารณสุข และด้านแรงงาน ดังนั้นหากพรรคเอ็นวีเอ ได้จัดตั้งรัฐบาล ประเทศเบลเยียมอาจจะต้องถูกแบ่งเป็นสองประเทศ

ขณะที่พรรคการเมืองของชาวเบลเยียมส่วนน้อยที่พูดภาษาฝรั่งเศสมีเพียงพรรคเดียวที่สนับสนุนแนวคิดดังกล่าว โดยผลสำรวจคะแนนเลือกตั้งซึ่งปรากฎว่าพรรคเอ็นวีเอ มีคะแนนนำทำให้มีการถกเถียงกันทั่วประเทศว่าอาจจะทำให้ประเทศเบลเยียมซึ่งก่อตั้งมา 180 ปี ต้องล่มสลายลง


แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน