วันนี้รร.มหิดลวิทยานุสรณ์เปิดเรียนวันแรก

วันนี้รร.มหิดลวิทยานุสรณ์เปิดเรียนวันแรก

วันนี้รร.มหิดลวิทยานุสรณ์เปิดเรียนวันแรก

รูปข่าว : วันนี้รร.มหิดลวิทยานุสรณ์เปิดเรียนวันแรก

วันนี้รร.มหิดลวิทยานุสรณ์เปิดเรียนวันแรก

หลังเกิดเหตุนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ลอบวางเพลิงเผาอาคาร จนต้องหยุดการเรียนการสอนไป 1 สัปดาห์ วันนี้ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จะเปิดภาคอย่างเป็นทางการ โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ รวมถึงศิษย์เก่าและผู้ปกครองช่วยกันเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียนอย่างเต็มที่

ผศ.ยุวดี นาคะผดุงรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เปิดเผยว่า เช้าวันนี้(14 มิ.ย.) โรงเรียนจะเปิดการเรียนการสอนตามปกติ หลังจากเกิดเหตุนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5 ลอบวางเพลิงอาคารหอสมุดของโรงเรียน เมื่อวันที่ 6 มิ.ย.ที่ผ่านมา เป็นเหตุให้ต้องหยุดการเรียนการสอนไป 7 วัน

เบื้องต้น โรงเรียนได้ปรับปรุงห้องว่างจำนวน 15 ห้องที่ได้รับความเสียหาย โดยติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ เช่น การดานไวท์บอร์ด และ เครื่องปรับอากาศเรียบร้อยแล้ว

ส่วนห้องสมุดที่ได้รับความเสียหาย โรงเรียนได้ใช้พื้นที่ของห้องสมุดเก่าปรับให้เป็นห้องสมุดชั่วคราว โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ รวมถึงศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ผู้ปกครอง ทั้งการร่วมกันบริจาคทุนทรัพย์ หนังสือ และสื่อต่างๆ นอกจากนี้ยังมาร่วมกัน ปรับตกแต่ง และจัดเรียงหนังสือเข้าระบบด้วย

ขณะที่ในช่วงค่ำเมื่อวานนี้(13 มิ.ย)โรงเรียนได้จัดพิธีรับขวัญนักเรียนขึ้น เพื่อให้กำลังใจและสร้างความอบอุ่นให้กับนักเรียน รวมถึงมีแพทย์จากโรงพยาบาลศิริราชมาร่วมพูดคุยกับนักเรียนด้วย

ส่วนข้อเสนอเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนของโรงเรียน ศ.ไพทูรย์ สินลารัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต เห็นว่า ไม่ควรมีการเปลี่ยนแปลงผลการเรียนการสอนทันที เพราะจะกระทบกับทั้งตัวผู้เรียนและผู้สอน แต่หากจะต้องมีการปรับเปลี่ยน กระทรวงศึกษาธิการ ควรออกแบบให้สอดคล้องกับงานของครู ซึ่งต้องเน้นเนื้อหา ควบคู่กับกระบวนการถ่ายทอดไปพร้อมๆกัน


แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน