ประชาสังคมห่วงFTAไทย-ยุโรปมีสินค้าอ่อนไหวเพียบ

ประชาสังคมห่วงFTAไทย-ยุโรปมีสินค้าอ่อนไหวเพียบ

ประชาสังคมห่วงFTAไทย-ยุโรปมีสินค้าอ่อนไหวเพียบ

รูปข่าว : ประชาสังคมห่วงFTAไทย-ยุโรปมีสินค้าอ่อนไหวเพียบ

ประชาสังคมห่วงFTAไทย-ยุโรปมีสินค้าอ่อนไหวเพียบ

ภาคประชาสังคมกังวลผลกระทบจากการทำข้อตกลงการค้าเสรีไทย-สหภาพยุโรป โดยเฉพาะสินค้าเกษตรที่มีความอ่อนไหว ยา และสุรา ขณะที่กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศย้ำว่า การเจรจาต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใสและลดอุปสรรคต่อสินค้าและธุรกิจบริการของไทยให้มากที่สุด
ภาคประชาสังคมแสดงความคิดเห็นอย่างหลากหลาย โดยเฉพาะผลกระทบที่จะเกิดจากการเปิดเสรีการค้ากับสหภาพยุโรประหว่างการสัมมนารับฟังความคิดเห็นภาคประชาสังคมเรื่อง "การจัดทำข้อตกลงการค้าเสรีไทย-สหภาพยุโรป" ครั้งที่ 1 โดยตัวแทนภาคเกษตร มองว่าประเทศไทยยังมีสินค้าเกษตรอ่อนไหวจำนวนมาก โดยเฉพาะโคเนื้อและโคนม จึงเรียกร้องผ่านกรมเจรจาการค้า กระทรวงพานิชย์ ให้มีความรอบคอบในการเจรจา

ขณะที่น.ส.กรรณิการ์ กิจติเวชกุล ประธานคณะอนุกรรมการภาคประชาสังคม แสดงความกังวล การเข้ามาลงทุนของบริษัทข้ามชาติในบางอุตสาหกรรม ที่ไทยยังไม่มีกระบวนการผลิตที่ครบวงจร เช่น อุตสาหกรรมรถยนต์และอุตสาหกรรมเหล็กต้นน้ำ ส่วนการเปิดเสรีด้านยาอาจจะเป็นการจำกัดการเข้าถึงหลักประกันสุขภาพของประชาชน

สำหรับการรับฟังความเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นกระบวนการตามรัฐธรรมนูญมาตรา 190 ที่ระบุให้มีการรับฟังความคิดเห็นและศึกษาผลกระทบอย่างรอบด้าน ก่อนทำหนังสือสัญญาหรือเจรจาระหว่างประเทศ โดยจะจัดรับฟังความคิดเห็นทั้ง 4 ภูมิภาค เพื่อจัดทำเป็นข้อเสนอแนะ เสนอต่อภาครัฐ ก่อนตัดสินใจเจรจาข้อตกลงการค้าเสรีไทย-สหภาพยุโรป


แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน