อุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มเร่งทำตลาด

อุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มเร่งทำตลาด

อุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มเร่งทำตลาด

รูปข่าว : อุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มเร่งทำตลาด

อุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มเร่งทำตลาด

ปัญหาเศรษฐกิจในยุโรปที่กำลังลุกลาม ผนวกกับปัญหาการเมืองช่วงที่ผ่านมา อาจทำให้คำสั่งซื้อจากต่างประเทศในปีหน้าของอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มชะลอตัว ทำให้ผู้ประกอบการต้องเร่งทำการตลาดในช่วงนี้นายสุกิจ คงปิยาจารย์ นายกสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย เปิดเผยว่า ผู้ประกอบการต้องเร่งทำการตลาดเชิงรุก ด้วยการนำทีมขายเดินทางไปเปิดตลาดในต่างประเทศ เพราะสูญเสียคำสั่งซื้อจากต่างประเทศ หลังจากงานประชุมสมาพันธ์สิ่งทอต้องยกเลิกการจัดในไทย จากปัญหาการเมือง ซึ่งอาจมีผลให้คู่ค้าหันไปสนใจประเทศคู่แข่ง อย่างเช่น อินโดนีเซียและเวียดนามแทน

นายสุกิจ กล่าวว่า ขณะนี้นักธุรกิจต่างชาติยังไม่กล้าเดินทางมาไทย เนื่องจากไม่มีคำชี้แจงที่ชัดเจนจากรัฐบาลไทยว่าสถานการณ์ได้กลับสู่ภาวะปกติแล้ว และบริษัทประกันภัยยังไม่ให้ความคุ้มครองผู้เดินทาง ขณะเดียวกันปัญหาเศรษฐกิจในยุโรป คู่ค้าอันดับ 2 ของไทย ก็อาจทำให้คำสั่งซื้อในปีหน้าลดลงไปด้วย

นอกจากปัญหาด้านการตลาดแล้ว อุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มยังขาดแคลนแรงงานจำนวนมาก ซึ่งสมาคมฯ กำลังศึกษากฎหมายและข้อปฏิบัติการใช้แรงงานต่างด้าวให้ได้มาตรฐานสากล โดยนำตัวอย่างจากประเทศที่มีประสบการณ์ เช่น มาเลเซีย มาปรับใช้ เพื่อเตรียมพร้อมรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งจะมีการเคลื่อนย้ายการลงทุนในอนาคต

ปัจจุบันอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มมีมูลค่าทางการตลาดประมาณ 300,000 ล้านบาท โดยเป็นการส่งออกปีละ 100,000 ล้านบาท โดยสินค้าชุดกีฬาถือเป็นโปรดักส์แชมเปี้ยนที่มีมูลค่าการส่งออก 20,000 ล้านบาท ทั้งนี้ ไทยมีความได้เปรียบประเทศคู่แข่ง เนื่องจากมีวัตถุดิบเส้นใยโพลีเอสเตอร์ที่มีคุณภาพ และผลิตได้ในประเทศ ทำให้สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้ และใช้เวลาน้อยในการผลิตสินค้า


แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน