ครม.อนุมัติตั้งหน่วยงานพิเศษดูแลปัญหาเว็บไซต์หมิ่นสถาบัน

ครม.อนุมัติตั้งหน่วยงานพิเศษดูแลปัญหาเว็บไซต์หมิ่นสถาบัน

ครม.อนุมัติตั้งหน่วยงานพิเศษดูแลปัญหาเว็บไซต์หมิ่นสถาบัน

รูปข่าว : ครม.อนุมัติตั้งหน่วยงานพิเศษดูแลปัญหาเว็บไซต์หมิ่นสถาบัน

ครม.อนุมัติตั้งหน่วยงานพิเศษดูแลปัญหาเว็บไซต์หมิ่นสถาบัน

ครม.อนุมัติจัดตั้งสำนักงานป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเอาผิดเว็บไซต์หมิ่นสถาบัน พร้อมอนุมัติเงิน 100 ล้านบาท ให้กระทรวงพัฒนาสังคมฯ นำไปเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการชุมนุม

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) จัดตั้งสำนักงานป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยให้ดำเนินการด้วยวิธีพิเศษให้แล้วเสร็จภายใน 1 เดือน เพื่อดำเนินการดูแลปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยเฉพาะปัญหาเว็บไซต์หมิ่นสถาบัน พร้อมกำหนดให้กระทรวงไอซีทีเชิญทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมาทำความเข้าใจ พร้อมขอความร่วมมือ เพื่อเป็นอีกแนวทางหนึ่งในแผนการสร้างความปรองดอง

ที่ประชุม ครม. ยังเห็นชอบอนุมัติวงเงินเพิ่มเติม 100 ล้านบาท ให้กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นำไปเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมืองอีกกว่า 800 ราย จากที่ก่อนหน้านี้ได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือไปแล้ว 40 ล้านบาท แต่ยังไม่เพียงพอ

นอกจากนี้ ที่ประชุม ครม. ยังเห็นชอบมาตรการแบ่งเบาภาระของผู้ประกอบการ และธุรกิจท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมือง ผ่านบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) โดยเสนอช่วยแบ่งเบาภาระทางการเงิน มาตรการช่วยโครงการค้ำประกันสินเชื่อของ บสย. จำนวน 5,000 ล้านบาท เพื่อใช้ในการค้ำประกันสินเชื่อ และยกเว้นธรรมเนียมการค้ำประกันให้กับลูกค้าเดิมของ บสย.

ส่วนความคืบหน้าการจัดทำร่างพระราชบัญญัติองค์กรอิสระ เพื่อแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 67 วรรค 2 ล่าสุด ผ่านการตรวจทานและเห็นชอบคณะกรรมการ 4 ฝ่าย ที่ตั้งขึ้นมาเพื่อพิจารณาปัญหาสิ่งแวดล้อมมาบตาพุด และรัฐบาลเตรียมนำเสนอเข้าสู่ที่สภาผู้แทนราษฎรในเร็ว ๆ นี้

นอกจากนี้ที่ประชุม ครม. รับทราบเรื่องแผนการจัดการน้ำจาก พล.ต.สนั่น ขจรประศาสตร์ รองนายกรัฐมนตรี ที่แจ้งว่า ขณะนี้สถานการณ์น้ำในเขื่อนดีขึ้น หลังจากที่รัฐบาลได้เดินหน้าจัดทำฝนหลวง แต่ยังต้องระวังเรื่องการจัดการที่จะใช้ในการเกษตร ที่จะต้องไม่กระทบต่อน้ำที่จะน้ำไปบริโภคแท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน