ศอฉ.พบทำธุรกรรมทางการเงินผิดปกติกว่า 80 ราย

ศอฉ.พบทำธุรกรรมทางการเงินผิดปกติกว่า 80 ราย

ศอฉ.พบทำธุรกรรมทางการเงินผิดปกติกว่า 80 ราย

รูปข่าว : ศอฉ.พบทำธุรกรรมทางการเงินผิดปกติกว่า 80 ราย

ศอฉ.พบทำธุรกรรมทางการเงินผิดปกติกว่า 80 ราย


ศอฉ.ยังไม่เสนอนิรโทษกรรมผู้ชุมนุมกลุ่ม นปช.โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปพิจารณาให้รอบคอบก่อน พร้อมระบุว่ายังพบการเคลื่อนไหวสะสมอาวุธในบางจังหวัด รวมถึงบุคคลที่มีการทำธุรกรรมการเงินผิดปกติกว่า 80 ราย

ที่ประชุมศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือ ศอฉ. เปิดเผยข้อมูลหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ตรวจสอบการทำธุรกรรมทางการเงิน 152 รายจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพบบุคคลและนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรก

รรมการเงินผิดปกติ 86 ราย พร้อมเสนอให้คงคำสั่งระงับการทำธุรกรรมการเงินไว้และเรียกทั้ง 86 รายมาชี้แจง ขณะเดียวกัน ได้ผ่อนผันการทำธุรกรรมทางการเงินบางรายด้วย

ศอฉ.ยังไม่ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับการเสนอนิรโทษกรรมผู้ชุมนุมกลุ่ม นปช. เนื่องจากมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ค่อนข้างมาก โดยต้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปศึกษารายละเอียดและใช้ระยะเวลาพิจารณาก่อน

ส่วนการยกเลิกพระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินนั้นจะมีข้อสรุปการเสนอยกเลิกประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉินในบางพื้นที่ภายในสัปดาห์หน้า เพื่อนำเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันที่ 6 กรกฎาคม ขณะ

ที่มีข้อมูลว่ายังพบการเคลื่อนไหวและการสะสมอาวุธในบางจังหวัด

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้ให้กรมสอบสวนคดีพิเศษ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงต่างประเทศ และอัยการสูงสุดประสานงานร่วมกันเร่งรัดดำเนินคดีพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ทั้งหมด 5 คดี ให้

มีความชัดเจนโดยเร็วแท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน