“จุติ”กังวลศาลรธน.พิจารณาคุณสมบัติส.ส.ขัดรัฐธรรมนูญ

“จุติ”กังวลศาลรธน.พิจารณาคุณสมบัติส.ส.ขัดรัฐธรรมนูญ

“จุติ”กังวลศาลรธน.พิจารณาคุณสมบัติส.ส.ขัดรัฐธรรมนูญ

รูปข่าว : “จุติ”กังวลศาลรธน.พิจารณาคุณสมบัติส.ส.ขัดรัฐธรรมนูญ

“จุติ”กังวลศาลรธน.พิจารณาคุณสมบัติส.ส.ขัดรัฐธรรมนูญ

รัฐมนตรีไอซีที กล่าวยอมรับ กังวลการพิจารณาการถือครองหุ้นสัมปทานรัฐ เพราะ อาจส่งผลให้พ้นจากการเป็นส.ส.

คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ได้นัดพร้อมคู่กรณีคำร้องที่ประธานวุฒิสภา และประธานสภาผู้แทนราษฎร ส่งความเห็นของคณะกรรมการการเลือกตั้งขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา 91 กรณีสมาชิกภาพของ 16 ส.ว. และ 29 ส.ส. ซึ่งมีรัฐมนตรีในรัฐบาลชุดปัจจุบัน รวมอยู่ด้วย 4 คน ประกอบด้วย นายจุติ ไกรฤกษ์ นายไตรรงค์ สุวรรณคีรี นายบุญจง วงศ์ไตรรัตน์และนายเกื้อกูล ด่านชัยวิจิตรที่จะต้อง สิ้นสุดสมาชิกภาพลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา 119 (5) และ106 (6) เนื่องจากกระทำการต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 265 (2) (4) ถือครองหุ้นในธุรกิจสื่อและบริษัทที่เป็นคู่สัญญาของรัฐ

โดยวันนี้เป็นการนัดพร้อมคู่ความในคดี เพื่อดำเนินการตรวจทานบัญชีรายชื่อพยานและหลักฐาน โดยหากศาลเห็นว่า พยานและหลักฐานใดที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อรูปคดีก็จะพิจารณาถอนออกจากบัญชี จากนั้นจึงจะนัดวันสืบพยาน ซึ่งคาดว่า กระบวนการดังกล่าวจะเสร็จสิ้นทั้งหมดในช่วงเย็น เพราะมีคู่ความในคดีที่ต้องชี้แจงกว่า 40 คน

ก่อนการชี้แจงต่อศาลนายนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือไอทีซี ยอมรับว่า รู้สึกกังวลกับการพิจารณาคดี ถือครองหุ้นซึ่งไม่ว่าผลจะออกมาเช่นใดก็จะยอมรับคำตัดสินของศาล เพราะกรณีที่เกิดขึ้นนั้นเกิดจากความผิดพลาดของตนเองที่อ่านกฎหมายไม่ชัดเจน และ หากเกิดการถูกให้พ้นจากเป็นส.ส.ก็พร้อมลงเลือกตั้งใหม่ ส่วนจะส่งผลต่อตำแหน่งรัฐมนตรีหรือไม่ให้นายกรัฐมนตรีเป็นผู้พิจารณาแท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน