ก.พาณิชย์เผยยอดส่งออกพ.ค.สูงสุดในรอบ 22 เดือน

ก.พาณิชย์เผยยอดส่งออกพ.ค.สูงสุดในรอบ 22 เดือน

ก.พาณิชย์เผยยอดส่งออกพ.ค.สูงสุดในรอบ 22 เดือน

รูปข่าว : ก.พาณิชย์เผยยอดส่งออกพ.ค.สูงสุดในรอบ 22 เดือน

ก.พาณิชย์เผยยอดส่งออกพ.ค.สูงสุดในรอบ 22 เดือน

การเปิดเขตการค้าเสรีอาเซียน ทำให้เดือนพ.ค.ที่ผ่านมา ไทยมีมูลค่าการส่งออกมากกว่า 16,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นอัตราการขยายตัวสูงสุดในรอบ 22 เดือน
กระทรวงพาณิชย์รายงานภาวะการค้าระหว่างประเทศของไทยประจำเดือนพ.ค.ที่ผ่านมาว่า การส่งออกเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 7 ซึ่งสูงสุดในรอบ 22 เดือน ด้วยมูลค่ากว่า 16,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือขยายตัวร้อยละ 42.1 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่แล้ว เนื่องจากได้มีการเปิดเขตการค้าเสรีอาเซียน หรืออาฟต้า รวมทั้งแผนการเจาะตลาดใหม่ๆ โดยสินค้าอุตสาหกรรมขยายตัวร้อยละ 47.4 ขณะที่สินค้าเกษตร เช่น ยางพารา มันสำปะหลัง น้ำตาล ขยายตัวร้อยละ 29.4 ยกเว้นข้าวที่ส่งออกติดลบ ช่วง 5 เดือนที่ผ่านมา

ส่วนการนำเข้าเดือนพ.ค. ขยายตัวตามภาคการส่งออกด้วยมูลค่ากว่า 14,300 ล้านดอลลาร์สหรัฐ แต่ก็ยังเกินดุลการค้า 2,200 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยสินค้านำเข้าส่วนใหญ่เป็นเชื้อเพลิง สินค้าทุน วัตถุดิบ และสินค้าอุปโภคบริโภค


แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน