กนอ.เล็งเพิ่มตรวจความปลอดภัยในนิคมอุตสาหกรรม

กนอ.เล็งเพิ่มตรวจความปลอดภัยในนิคมอุตสาหกรรม

กนอ.เล็งเพิ่มตรวจความปลอดภัยในนิคมอุตสาหกรรม

รูปข่าว : กนอ.เล็งเพิ่มตรวจความปลอดภัยในนิคมอุตสาหกรรม

กนอ.เล็งเพิ่มตรวจความปลอดภัยในนิคมอุตสาหกรรม

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเตรียมเพิ่มความถี่ในการตรวจสภาพความปลอดภัยในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ขณะที่ผลการศึกษากรณีสารเคมีรั่วไหลของบริษัทอดิตยา เบอร์ล่าพบว่าระบบการแจ้งเหตุกรณีฉุกเฉินยังมีความล่าช้า ขณะที่กระบวนการการตรวจสอบและเยียวยายังไม่มีความชัดเจน การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือ กนอ.ร่วมประชุมกับผู้ประกอบการในพื้นที่มาบตาพุด และบ้านฉาง จังหวัดระยอง เพื่อติดตามความคืบหน้า กรณีเกิดการรั่วไหลของโซเดียมไฮเปอร์คลอไรท์ จากการแตกของถังกักเก็บ ในบริษัท อดิตยา เบอร์ล่า

เคมีคัลส์ ประเทศไทย จำกัด เมื่อวันที่ 7 มิถุนายนที่ผ่านมา ซึ่งส่งผลกระทบต่อชุมชนใกล้เคียง และมีผู้ป่วยหลายร้อยคน โดยบอกว่า หลังจากนี้ ทุกโรงงานจะต้องมีระบบตรวจดูความปลอดภัยที่เข้มงวดเพิ่มขึ้นทั้งความถี่ของการตรวจสภาพความปลอดภัย รวมถึงการปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ขณะที่ข้อเสนอเพื่อปรับปรุงระบบรองรับอุบัติภัยสารเคมีที่มาบตาพุด และพื้นที่ใกล้เคียงของมูลนิธินโยบายสุขภาวะ ระบุว่า จากการตรวจสอบพบว่า ระบบการแจ้งเหตุกับชุมชนยังล่าช้า จึงจำเป็นต้องปรับปรุงระบบการสื่อสารในกรณีฉุกเฉิน ขณะที่การเยียวยาและความรับผิดชอบ ยังมีการตั้งข้อสังเกตว่าบริษัทที่เข้ามาดำเนินการตรวจสอบ อาจมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับโรงงานต้นเหตุ ด้านการเยียวยาก็ยังไม่มีความชัดเจน เช่น ค่าชดเชยการเจ็บป่วย ผลกระทบและความเสียหายต่อพืช และการประกอบอาชีพของชาวบ้าน รวมถึงความรับผิดทางอาญาและทางแพ่ง


แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน