ทำบุญครบรอบ 78 ปีรัฐสภาและสำนักนายกฯ

ทำบุญครบรอบ 78 ปีรัฐสภาและสำนักนายกฯ

ทำบุญครบรอบ 78 ปีรัฐสภาและสำนักนายกฯ

รูปข่าว : ทำบุญครบรอบ 78 ปีรัฐสภาและสำนักนายกฯ

ทำบุญครบรอบ 78 ปีรัฐสภาและสำนักนายกฯ

นายกรัฐมนตรี ขอบคุณข้าราชการสำนักนายกรัฐมนตรีที่ร่วมกันทำงานบรรลุเป้าหมาย ขณะที่ประธานรัฐสภาประกอบพิธีบวงสรวงพระวิญญาณอดีตพระมหากษัตริย์ในโอกาสครบรอบ 78 ปีรัฐสภา

ที่รัฐสภา นายชัย ชิดชอบ ประธานรัฐสภาพร้อมด้วยข้าราชการจัดพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในโอกาสวันครบรอบ 78 ปีรัฐสภาไทยโดยมีพิธีบวงสรวงพระวิญญาณอดีตพระมหากษัตริย์ ประกอบพิธีบูชาพระสยามเทวาธิราช พระเสื้อเมือง พระทรงเมือง พระภูมิเจ้าหน้าที่ รวมทั้งทำพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์แก่ข้าราชการรัฐสภาด้วย

ส่วนทำเนียบรัฐบาลได้จัดงานวันสถาปนาสำนักนายกรัฐมนตรี ครบรอบปีที่ 78 และการมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้กับข้าราชการในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรีใช้โอกาสนี้กล่าวขอบคุณข้าราชการที่ได้ร่วมกันเสียสละ อดทน ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างประชาชนกับรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาด้านต่างๆ ระหว่างช่วงที่มีวิกฤตทางการเมือง

โดยขอความร่วมมือข้าราชการดำเนินการตามแผนปรองดองแห่งชาติ ร่วมมือกันกับภาคประชาชนทุกส่วนไปสู่เป้าหมาย โดยได้มีการนัดหมายให้อาสาสมัครปฏิรุปประเทศไทยมารับการอบรมที่ทำเนียบรัฐบาลในวันวันพรุ่งนี้ด้วยแท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน