องค์กรสิทธิมนุษยชนเรียกร้องให้เลิกใช้พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

องค์กรสิทธิมนุษยชนเรียกร้องให้เลิกใช้พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

องค์กรสิทธิมนุษยชนเรียกร้องให้เลิกใช้พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

รูปข่าว : องค์กรสิทธิมนุษยชนเรียกร้องให้เลิกใช้พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

องค์กรสิทธิมนุษยชนเรียกร้องให้เลิกใช้พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

กลุ่มองค์กรเอกชนด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศเรียกร้องให้รัฐบาลยกเลิกการบังคับใช้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน เพราะไม่มีความจำเป็นแล้ว และบั่นทอนความน่าเชื่อถือของกระบวนการสืบสวนหาข้อเท็จจริง

นายกษิต ภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เชิญตัวแทนจากองค์กรเอกชนที่ทำงานด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ 7 องค์กรเข้าร่วมรับประทานอาหารกลางวันเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน

นายสุนัย ผาสุก ที่ปรึกษาประจำประเทศไทย องค์การฮิวแมน ไรท์ วอทช์ เปิดเผยว่า องค์กรเอกชนต่างๆได้เสนอให้รัฐบาลสนับสนุนคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเหตุรุนแรงที่มีนายคณิต ณ นคร เป็นประธาน ทำงานอย่างอิสระและโปร่งใส โดยเห็นว่าไม่ควรจะหาเพียงข้อเท็จจริงเพียงอย่างเดียว แต่ต้องนำคนผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมด้วย เพื่อตัดวงจรของความรุนแรงที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่า

นอกจากนี้ยังเห็นว่าควรยกเลิกการประกาศใช้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน เนื่องจากองค์กรที่รัฐมีอยู่สามารถทำงานได้โดยไม่จำเป็นต้องใช้พระราชกำหนดนี้อีกต่อไป การคงพระราชกำหนดไว้จึงเป็นการบั่นทอนสิทธิเสรีภาพและความน่าเชื่อถือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงของรัฐบาล

ขณะที่นายธานี ทองภักดี รองอธิบดีกรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ กล่าวว่า นายกษิต ได้ชี้แจงในประเด็นนี้ว่า ต้องฟังความเห็นจากหน่วยงานด้านความมั่นคง เกี่ยวกับการประเมินสถานการณ์ภายในประเทศก่อนแท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน