“คณิต” คาด 6-7 ก.ค.นี้ได้รายชื่อกรรมการคอป.

“คณิต” คาด 6-7 ก.ค.นี้ได้รายชื่อกรรมการคอป.

“คณิต” คาด 6-7 ก.ค.นี้ได้รายชื่อกรรมการคอป.

รูปข่าว : “คณิต” คาด 6-7 ก.ค.นี้ได้รายชื่อกรรมการคอป.

“คณิต” คาด 6-7 ก.ค.นี้ได้รายชื่อกรรมการคอป.

“คณิต” ประธานคอป. คาด 6-7 ก.ค.นี้ ได้รายชื่อคณะกรรมการ ขณะที่วันนี้ คอป.เชิญหลายภาคส่วนมาสะท้อนปัญหาต่อผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศที่ผ่านกระบวนการปรองดองมาแล้ว เพื่อเป็นข้อเสนอแนะต่อ คอป.ต่อไป

ตัวแทนจากภาคธุรกิจ กฎหมาย ตำรวจ นักจิตวิทยา และด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมระดมสมองในวันนี้ (28 มิ.ย.) และซักถามผู้รู้ชาวต่างประเทศที่ผ่านประสบการณ์การทำงานในคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อการปรองดองของประเทศแอฟริกาใต้ ที่เคยผ่านความขัดแย้งภายในประเทศ เพราะการกีดกันเรื่องสีผิวมาแล้ว ศ.คณิต ณ นคร ประธานคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการปรองดองแห่งชาติ (คอป.) ร่วมรับฟังความเห็นและข้อเสนอของผู้เชี่ยวชาญด้วย และเห็นว่า แม้ประสบการณ์จากแอฟริกาใต้จะประยุกต์ใช้โดยตรงกับประเทศไทยไม่ได้ แต่จะเป็นประโยชน์กับการวางแนวทางของ คอป. และย้ำว่า ความขัดแย้งในประเทศไทยยังไม่จบลง ฉะนั้นโจทย์จึงต่างกับต่างประเทศ ประธาน คอป. ยังกล่าวถึงรายชื่อคณะกรรมการ คอป.ว่า ขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการทาบทามคณะกรรมการ และมั่นใจว่าจะได้รับการตอบรับและนำเสนอได้ช่วง 6-7 ก.ค.นี้


แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน