ก.พาณิชย์ปรับยุทธศาสตร์ส่งออกข้าวเชิงคุณภาพ

ก.พาณิชย์ปรับยุทธศาสตร์ส่งออกข้าวเชิงคุณภาพ

ก.พาณิชย์ปรับยุทธศาสตร์ส่งออกข้าวเชิงคุณภาพ

รูปข่าว : ก.พาณิชย์ปรับยุทธศาสตร์ส่งออกข้าวเชิงคุณภาพ

ก.พาณิชย์ปรับยุทธศาสตร์ส่งออกข้าวเชิงคุณภาพ

กระทรวงพาณิชย์เตรียมเสนอแนวทางโครงการประกันรายได้ให้เป็นนโยบายถาวรพร้อมปรับยุทธศาสตร์การส่งออกข้าวเชิงคุณภาพแทนปริมาณหลังเวียดนามขยายตลาดส่งออกข้าวหอมมะลิได้มากขึ้น

นายยรรยง พวงราช ปลัดกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่า ไทยประสบปัญหาการส่งออกข้าวอย่างมากเนื่องจากผู้นำเข้าต่างประเทศรอโอกาสซื้อข้าวจากการระบายสินค้าในสต็อกรัฐบาลและบางส่วนสั่งซื้อข้าวหอมมะลิจากเวียดนามเพิ่มขึ้นจึงจำเป็นต้องปรับยุทธศาสตร์โดยกำหนดเป้าหมายเชิงคุณภาพแทนปริมาณรวมถึงการวางตำแหน่งทางการตลาดแบบหลีกเลี่ยงตลาดเดียวกับเวียดนาม

ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยอีกว่าเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาการดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรแบบถาวร ในสัปดาห์นี้เพื่อวางกรอบการใช้งบประมาณประจำรวมถึงสร้างความเชื่อมั่นต่อนโยบายการให้ความช่วยเหลือชาวนาทำให้ชาวนาสามารถวางแผนการเพาะปลูกให้สอดคล้องกับนโยบาย เช่น การปลูกข้าวคุณภาพสูง แทนการปลูกข้าวอายุสั้น

ส่วนแนวทางการปรับปรุงนโยบายนี้จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนรับรองสิทธิเกษตรกรมากขึ้นกำหนดราคาข้าวตามคุณภาพแท้จริงเพิ่มจำนวนสถาบันการเงินที่เข้าร่วมโครงการและวางระบบติดตามและตรวจสอบโครงการ


แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน