สมช.มอบศอฉ.เป็นผู้พิจารณาคงไว้หรือยกเลิกพรก.ฉุกเฉิน

สมช.มอบศอฉ.เป็นผู้พิจารณาคงไว้หรือยกเลิกพรก.ฉุกเฉิน

สมช.มอบศอฉ.เป็นผู้พิจารณาคงไว้หรือยกเลิกพรก.ฉุกเฉิน

รูปข่าว : สมช.มอบศอฉ.เป็นผู้พิจารณาคงไว้หรือยกเลิกพรก.ฉุกเฉิน

สมช.มอบศอฉ.เป็นผู้พิจารณาคงไว้หรือยกเลิกพรก.ฉุกเฉิน

สภาความมั่นคงแห่งชาติลงความเห็นให้ศอฉ.เป็นผู้ประเมินสถานการณ์เพื่อคงไว้หรือยกเลิกพระราชกำหนดฉุกเฉิน ก่อนส่งมอบให้นายกรัฐมนตรีใช้อำนาจประกาศหลังมีกระแสข่าวว่าฝ่ายปฏิบัติเห็นแย้งกับรัฐบาล

การยกเลิกหรือคงไว้ซึ่งการบังคับใช้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินในพื้นที่ 16 จังหวัดวันนี้ เป็นการประชุมร่วม 3 ฝ่ายซึ่งมีนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี , นายสุเทพ เทือกสุบรรณ รองนายรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือ ศอฉ. และมีสภาความมั่นคงแห่งชาติ หรือ สมช. ร่วมประเมินสถานการณ์โดยรวมของแต่ละพื้นที่เพื่อพิจารณายกเลิกหรือคงไว้

ภายหลังการประชุมร่วมกันเกือบ 3 ชั่วโมง เลขาธิการสมช. แถลงว่า ไม่สามารถพิจารณาได้จึงลงความเห็นให้ศอฉ.เป็นผู้พิจารณาก่อนเสนอนายกรัฐมนตรีประกาศยกเลิกหรือคงไว้

แม้ว่าก่อนหน้านี้นายกรัฐมนตรีจะยืนยันถึงการคงการบังคับใช้พระราชกำหนดฉุกเฉินในกรุงเทพมหานครด้วยเหตุลอบวางระเบิดหน้าห้างบิ๊กซี ราชดำริ แต่วันนี้นายกรัฐมนตรีปฏิเสธที่จะให้ความเห็นและกล่าวย้ำให้เป็นหน้าที่ของ สมช.

ขณะที่การประชุมสมช.เห็นควรให้ศอฉ.เป็นผู้ประเมินสอดคล้องกับรายงานข่าวว่าฝ่ายปฏิบัติเห็นแย้งกันถึงการประเมินสถานการณ์และเห็นควรที่จะต้องประเมินสถานการณ์ก่อนนายกรัฐมนตรีใช้ดุลยพินิจในการยกเลิกหรือคงไว้ เพื่อความรอบคอบที่สุดแท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน