นักวิชาการห่วงยูเนสโกรับรองแผนของกัมพูชา

นักวิชาการห่วงยูเนสโกรับรองแผนของกัมพูชา

นักวิชาการห่วงยูเนสโกรับรองแผนของกัมพูชา

รูปข่าว : นักวิชาการห่วงยูเนสโกรับรองแผนของกัมพูชา

นักวิชาการห่วงยูเนสโกรับรองแผนของกัมพูชา

นักวิชาการด้านประวัติศาสตร์ และ ผู้ที่เคยศึกษาปัญหาและทางออกเขาพระวิหาร เชื่อว่าไทยกำลังเสียเปรียบกัมพูชา พร้อมกับคาดการณ์ว่า ความเห็นของคณะกรรมการมรดกโลกที่บราซิลไม่น่าจะต่างกับมติการขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหาร

ขณะที่ร.ต.วิจิตร อยู่สุภาพ อดีตประธานคณะทำงานเฉพาะกิจ เพื่อศึกษาเกี่ยวกับกรณีปัญหาเขาพระวิหาร สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติประเมินสถานการณ์การประชุมที่บราซิลแล้วยอมรับว่า ไทยกำลังเสียเปรียบกัมพูชาเพราะกัมพูชาใช้เวลาในการทำการบ้านเพื่อยื่นแผนบริหารจัดการพื้นที่มาเป็นอย่างดีและเชื่อว่า การประชุมคณะกรรมการมรดกโลก มี 2 แนวทาง คือเลื่อนวาระการพิจารณาเรื่องนี้ออกไปเป็นปีหน้าด้วยเหตุของการคัดค้านของไทย

ร.ต.วิจิตรกล่าวยอมรับว่า อาจเป็นเรื่องยากเมื่อดูจากมติเอกฉันท์ในการขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหารเป็นมรดกโลก เมื่อปี 2551 รวมถึงการสะท้อนจากวาระของผู้อำนวยการ ยูเนสโก ที่เป็นชาวฝรั่งเศส ด้วยเหตุที่ถูกตั้งข้อสังเกตุถึงความใกล้ชิดสนิทสนมกับกัมพูชา

เช่นเดียวกับนายชาญวิทย์ เกษตรศิริ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้สนใจศึกษาค้นคว้าประวัติศาสตร์การเมืองไทยและประเทศเพื่อนบ้านแสดงความเป็นห่วงสถานการณ์บ้านเมืองระหว่างไทยและกัมพูชา เพราะเชื่อว่าปัญหาปราสาทพระวิหารคือหลุมดำทางวิทยาศาสตร์และไสยศาสตร์ ของทั้ง 2 ประเทศ จึงประเมินว่า ผลการประชุมของคณะกรรมการมรดกโลกในท้ายที่สุดอาจจะรับรองแผนบริหารจัดการพื้นที่ตามข้อเสนอของกัมพูชา เนื่องจากเอกสารหลักฐานของกัมพูชาอ้างอิงข้อตกลงเดิมในอดีตซึ่งได้เปรียบไทยทุกเรื่องตั้งแต่แผนที่กัมพูชาอ้างถึงซึ่งเป็นแผนที่ตามข้อตกลงระหว่างฝรั่งเศสกับสยาม,มติการการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกหรือแม้แต่ข้อตกลงหรือเอ็มโอยูปี 2543

ขณะที่นายเทพมนตรี ลิมปพยอม นักวิชาการอิสระ ด้านประวัติศาสตร์ ก็เชื่อว่า ไทยกำลังเสียเปรียบกัมพูชาและเชื่อว่ากัมพูชากำลังต่อสู้เรื่องวัฒนธรรมและโบราณสถาน ตลอดจนเกมการเมืองภายในและระหว่างประเทศ ที่ไม่สามารถยินยอมให้มีการเลื่อนการพิจารณาออกไปเพราะผลสรุปจะเกี่ยวข้องกับอำนาจและงบประมาณที่จะได้รับ และเชื่อว่า ไทยกำลังมีหนอนบ่อนไส้ โดยส่งข้อมูลความเคลื่อนไหวของไทยโดยเฉพาะการทำลายสิ่งมีค่าที่เป็นเขตมรดกโลก และ แหล่งโบราณคดีสำคัญด้วยโครงการขยายถนนทางขึ้นเขาใหญ่ ถนนธนะรัชต์ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ที่มีนายสุวิทย์ คุณกิตติ ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสนับสนุนอยู่ด้วยแท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน