ปธ.มรดกโลกประจำประเทศไทยแนะรัฐเดินหน้าปักปันเขตแดน

ปธ.มรดกโลกประจำประเทศไทยแนะรัฐเดินหน้าปักปันเขตแดน

ปธ.มรดกโลกประจำประเทศไทยแนะรัฐเดินหน้าปักปันเขตแดน

รูปข่าว : ปธ.มรดกโลกประจำประเทศไทยแนะรัฐเดินหน้าปักปันเขตแดน

ปธ.มรดกโลกประจำประเทศไทยแนะรัฐเดินหน้าปักปันเขตแดน

รัฐบาลไม่ให้ความสำคัญกับท่าทีของนายซกอัน ที่อ้างผลประชุมคณะกรรมการมรดกโลกเป็นชัยชนะของกัมพูชา และ ประกาศจัดตั้งคณะกรรมการประสานงานเพื่ออนุรักษาปราสาทพระวิหาร แต่ ประธานคณะกรรมการมรดกโลกของไทย ย้ำเตือนรัฐบาลเดินหน้าชี้แจงและผลักดันการปักปันเขตแดนในพื้นที่กันชนให้ชัดเจน

แม้ว่านายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี และ นายกษิต ภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ จะไม่ให้ความสำคัญกับท่าทีของนายซก อัน รองนายกรัฐมนตรีของกัมพูชา ที่อ้างอิงผลการประชุมคณะกรรมการมรดกโลก ในองค์การศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก ที่ประเทศบราซิลว่าเป็นชัยชนะและเดินหน้าจัดตั้งคณะกรรมการประสานงานเพื่อการอนุรักษ์ปราสาทพระวิหาร 8 ชาติ แต่นาย อดุล วิเชียรเจริญ ประธานคณะกรรมการมรดกโลกประจำประเทศไทย เห็นถึงความสำคัญ และกล่าวแนะนำรัฐบาลให้เร่งรีบชี้แจงข้อเท็จจริง รวมถึงส่งสัญญาณให้ชัดเจนไปยังกัมพูชา ที่จะไม่ร่วมเป็นคณะกรรมการประสานงานตามข้อเสนอของกัมพูชาควบคู่ไปกับการผลักดันการเจรจาแก้ไขปัญหาพื้นที่ทับซ้อนเพื่อรักษาอธิปไตยของไทยไว้

ขณะที่นายกรัฐมนตรี กล่าวย้ำให้ทุกฝ่ายทบทวนความเห็นของคณะกรรมการมรดกโลกทั้ง 5 ข้อ โดยเฉพาะข้อสุดท้าย คือ การลงความเห็นให้เลื่อนการพิจารณาออกไปเป็นปีหน้า พร้อมระบุว่า ตั้งแต่สัปดาห์เป็นต้นไปทุกหน่วยงานจะเริ่มขับเคลื่อนแก้ปัญหาอย่างจริงจัง

นายสุรเกียรติ เสถียรไทย อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ระบุว่า ผลการประชุมที่บราซิลคือบทเรียนของไทยเพื่อใช้โอกาส 1 ปีหลังจากนี้อย่างคุ้มค่าโดยเฉพาะการเตรียมพร้อมและการวางยุทธศาสตร์ด้านต่างๆเพื่ออุดช่องว่างระหว่างไทยและกัมพูชา

สำหรับผลการประชุมคณะกรรมการมรดกโลก ที่บราซิล สรุปออกมา 5 ข้อด้วยกัน โดยข้อแรก ที่ประชุม รับทราบการเสนอเอกสารเดิม, ข้อ 2 คือ การย้อนการพิจารณาในมติเดิม, ข้อ 3 คือ รับทราบการเสนอเอกสารจากกัมพูชา, ข้อ 4 คือ การยินดีต้อนรับกับขั้นตอนต่อไปที่กัมพูชาจะดำเนินการประสานการอนุรักษ์ปราสาทพระวิหาร และ ข้อสุดท้าย หรือ ข้อ 5 คือ การตัดสินใจที่ทางกัมพูชาเสนอเข้ามาให้กลับมาพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกปีหน้าแท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน