“อาทิตย์ อัสสรัตน์”ได้รับเลือกให้รับรางวัลศิลปาธร สาขาภาพยนตร์

“อาทิตย์ อัสสรัตน์”ได้รับเลือกให้รับรางวัลศิลปาธร สาขาภาพยนตร์

“อาทิตย์ อัสสรัตน์”ได้รับเลือกให้รับรางวัลศิลปาธร สาขาภาพยนตร์

รูปข่าว : “อาทิตย์ อัสสรัตน์”ได้รับเลือกให้รับรางวัลศิลปาธร สาขาภาพยนตร์

“อาทิตย์ อัสสรัตน์”ได้รับเลือกให้รับรางวัลศิลปาธร สาขาภาพยนตร์

รางวัลศิลปาธรมอบแก่ศิลปินร่วมสมัยในสาขาต่างๆ เพื่อส่งเสริมสนับสนุน และเชิดชูเกียรติศิลปินร่วมสมัยให้ก้าวไปในเส้นทางอาชีพได้อย่างมั่นคง ปีนี้ศิลปินที่ได้รับรางวัลล้วนมีผลงานโดดเด่นได้รับการยอมรับทั้งในและต่างประเทศ

ด้วยวิธีการนำเสนอที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง เน้นเข้าถึงชีวิตจริงและพูดความจริงมากที่สุด เป็นเรื่องราวที่มักปรากฎอยู่ในภาพยนตร์แต่ละเรื่องของอาทิตย์ อัสสรัตน์ ผู้กำกับภาพยนตร์ ซึ่งความโดดเด่นอันนี้ทำให้เขาได้รับเลือกให้รับรางวัลศิลปาธร สาขาภาพยนตร์ ประจำปี 2553 แม้จะเคยคว้ารางวัลมาแล้วหลายเวทีทั้งในและต่างประเทศ แต่รางวัลนี้ถือเป็นอีกหนึ่งกำลังใจสำคัญในการทำงาน

รางวัลศิลปาธร จัดมอบให้แก่ศิลปินร่วมสมัยสัญชาติไทย ผู้มีผลงานสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่องและมีอายุตั้งแต่ 30 - 50 ปี จัดโดยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และเชิดชูเกียรติศิลปินร่วมสมัยให้ก้าวไปในเส้นทางอาชีพได้อย่างมั่นคงและมีกำลังใจในการสร้างสรรค์งานอย่างอิสระ

รางวัลศิลปาธร แบ่งออกเป็น 9 สาขาคือ ทัศนศิลป์ วรรณศิลป์ ดนตรี ภาพยนตร์ ศิลปะการแสดง สถาปัตยกรรม มัณฑนศิลป์ เรขศิลป์ และสาขาออกแบบ มอบรางวัลครั้งแรกเมื่อปี 2547 โดยในปีนี้มีผู้ได้รับรางวัลทั้งสิ้น 9 คน เช่น ชัยยุทธ โตสง่า จากสาขาดนตรี เสน่ห์ สังข์สุข จากสาขาวรรณศิลป์ และมีผู้หญิงที่ได้รับรางวัลเพียงคนเดียวจากเวทีนี้คือ ปฐมา หรุ่นรักวิทย์ จากสาขาสถาปัตยกรรม


แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน