ผู้พิพากษาเสนอให้สภาฯพิจารณาร่างพ.ร.บ.คุ้มครองผู้เสียหายฯ

ผู้พิพากษาเสนอให้สภาฯพิจารณาร่างพ.ร.บ.คุ้มครองผู้เสียหายฯ

ผู้พิพากษาเสนอให้สภาฯพิจารณาร่างพ.ร.บ.คุ้มครองผู้เสียหายฯ

รูปข่าว : ผู้พิพากษาเสนอให้สภาฯพิจารณาร่างพ.ร.บ.คุ้มครองผู้เสียหายฯ

ผู้พิพากษาเสนอให้สภาฯพิจารณาร่างพ.ร.บ.คุ้มครองผู้เสียหายฯ

ผู้พิพากษาเสนอให้สภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้พิจารณาเนื้อหาร่างกฎหมายคุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข เพราะเห็นว่ายังมีเนื้อหาบางส่วนจะต้องแก้ไข
นายดล บุนนาค ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะ ประจำสำนักงานประธานศาลฎีกา กล่าวในการเสวนาหัวข้อ "หาจุดร่วมสงวนจุดต่าง ทางออกพ.ร.บ.คุ้มครองผู้เสียหายจากการบริการสาธารณสุข" ว่า ควรให้คณะกรรมาธิการ สภาผู้แทนราษฎร เป็นผู้พิจารณาเนื้อหาของร่างพ.ร.บ.ฉบับนี้ ในประเด็นที่ยังมีความคิดเห็นแตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นสัดส่วนของคณะอนุกรรมการพิจารณาให้เงินช่วยเหลือเบื้องต้น หรือคณะอนุกรรมการประเมินเงินชดเชย ที่มีความเห็นขัดแย้งกันว่าควรมีตัวแทนจากฝ่ายสภาวิชาชีพ แต่อีกฝ่ายเห็นว่าไม่ควรมี เพราะเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านการพิจารณาจ่ายเงินชดเชย รวมถึงประเด็นที่มาของการจ่ายเงินสมทบว่า ควรจะมีสถานพยาบาลร่วมจ่ายด้วยหรือไม่ และควรกำหนดเพดานการเงินชดเชยขั้นต่ำและขั้นสูงสุดให้ชัดเจน

ขณะที่นพ.สมศักดิ์ โล่ห์เลขา นายกแพทยสภา เปิดเผยว่า ไม่เห็นด้วยกับเนื้อหาบางมาตราในร่างกฎหมายนี้ พร้อมเสนอว่า ควรเพิ่มสัดส่วนตัวแทนสภาวิชาชีพ ที่จะทำหน้าที่กรรมการจ่ายเงินชดเชย และไม่ควรให้ผู้เสียหายไปฟ้องศาลได้อีก หากได้เงินชดเชยไปแล้ว และไม่เชื่อว่า เมื่อมีกฎหมายฉบับนี้แล้ว จะลดการฟ้องร้องแพทย์ได้

ส่วนน.ส.สารี อ๋องสมหวัง เลขาธิการมูลนิธิผู้บริโภค ตัวแทนเครือข่ายผู้เสียหาย และนพ.ประทีป ธนกิจเจริญ รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เปิดเผยว่า ไม่ควรมีสัดส่วนสภาวิชาชีพมากนักในอนุกรรมการจ่ายเงินชดเชย เพราะเป็นกฎหมายที่มุ่งการเยียวยา มากกว่าหาคนทำผิดเพื่อนำไปฟ้องศาล


แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน