แม่ทัพภาคที่ 1 ห่วงการก่อเหตุไม่สงบในกทม.

แม่ทัพภาคที่ 1 ห่วงการก่อเหตุไม่สงบในกทม.

แม่ทัพภาคที่ 1 ห่วงการก่อเหตุไม่สงบในกทม.

รูปข่าว : แม่ทัพภาคที่ 1 ห่วงการก่อเหตุไม่สงบในกทม.

แม่ทัพภาคที่ 1 ห่วงการก่อเหตุไม่สงบในกทม.

แม่ทัพภาคที่ 1 ยอมรับเป็นห่วงการก่อความไม่สงบในพื้นที่กรุงเทพมหานครจากกลุ่มผู้ไม่หวังดี พร้อมยืนยันทุกหน่วยงานมีการประสานงานด้านการข่าวอย่างใกล้ชิด

พล.ท.คณิต สาพิทักษ์ แม่ทัพภาคที่ 1 เปิดเผยว่า กองทัพภาคที่ 1 มีการจัดกำลังเจ้าหน้าที่ และชุดสายตรวจสารวัตรทหาร ประสานการทำงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างใกล้ชิด โดยในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีการประสานกับกองบัญชาการตำรวจนครบาล ดูแลความเรียบร้อยให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ แต่ยอมรับว่า ยังคงเป็นห่วงการก่อความไม่สงบในรูปแบบต่างๆ เพราะแม้จะพบข้อมูลด้านการข่าวว่าจะมีการก่อเหตุขึ้น แต่ก็ไม่สามารถระบุจุดก่อเหตุได้ชัดเจน ส่วนการป้องกันการก่อวินาศกรรมสถานที่ที่เป็นสัญลักษณ์ทางการเมือง มีการร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในการดูแลให้เกิดความปลอดภัยอยู่แล้ว ขณะเดียวกันต้องขอความร่วมมือประชาชนในการสังเกตสิ่งผิดปกติ ทั้งป้ายรถประจำทาง และสถานที่ต่างๆ เพื่อแจ้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ

ส่วนการที่นายสุเทพ เทือกสุบรรณ รองนายกรัฐมนตรีด้านความมั่นคงเน้นย้ำให้เพิ่มความเข้มงวดด้านการข่าวว่า เป็นเรื่องที่ทุกหน่วยงานมีการประสานการทำงาน และผู้บังคับบัญชาทุกระดับให้ความสำคัญกับเรื่องเหล่านี้ โดยกองทัพภาคที่ 1 มีการประสานกับมวลชนในรูปแบบของประชาคมข่าว เพื่อเพิ่มช่องทางติดตามข้อมูลข่าวสารแท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน