ปัญหาการเยียวยานศ.พยาบาลวิทยาลัยนครราชสีมา

ปัญหาการเยียวยานศ.พยาบาลวิทยาลัยนครราชสีมา

ปัญหาการเยียวยานศ.พยาบาลวิทยาลัยนครราชสีมา

รูปข่าว : ปัญหาการเยียวยานศ.พยาบาลวิทยาลัยนครราชสีมา

ปัญหาการเยียวยานศ.พยาบาลวิทยาลัยนครราชสีมา

คณะกรรมาธิการแรงงาน สภาผู้แทนราษฎร นัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าให้ข้อมูลในการสอบสวน เพื่อหาแนวทางเยียวยานักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยนครราชสีมาเป็นครั้งที่ 3 ในวันนี้ (28 ก.ค.) หลังจากการสอบสวนใน 2 ครั้งแรก ไม่ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเท่าที่ควร ขณะที่ทางวิทยาลัย อ้างถึงแนวทางการช่วยเหลือโดยการยื่นคำร้องต่อศาลปกครองขอให้มีการคุ้มครองหลักสูตรที่ไม่ได้รับการรับรองจากสภาการพยาบาลแล้ว แต่ยังไม่มีแนวทางที่ชัดเจนเกี่ยวกับเงินชดเชย ซึ่งนักศึกษาหลายคนตัดสินใจยุติเส้นทางวิชาชีพพยาบาล ด้วยการเริ่มต้นเรียนในสาขาอื่น ขณะที่นักศึกษาที่เรียนจบ แต่ไม่สามารถสอบใบประกอบวิชาชีพพยาบาลได้ ต้องเข้าทำงานในฐานะเจ้าหน้าที่พยาบาล
น.ส.ภัสราภรณ์ วิญญายงค์ และน.ส.ปนัดดา บุญปัญญา อดีตนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยนครราชสีมา เก็บรวบรวมขวดพลาสติกเพื่อนำไปขายที่ธนาคารขยะรีไซเคิล ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สถานที่เรียนแห่งใหม่ของทั้งคู่ เพื่อเป็นรายได้ระหว่างเรียน โดยทั้งคู่ตัดสินใจยุติการเป็นพยาบาลด้วยการเรียนในสาขาวิชาอื่นแทน เพราะทนรอการเยียวยาจากวิทยาลัยนครราชสีมา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ล่าช้าเกินกว่าการเปิดภาคเรียนใหม่ไม่ได้ พร้อมระบุว่า ไม่ได้รับการติดต่อเพื่อช่วยเหลือจากวิทยาลัย แต่ทราบข่าวที่เพื่อนบางคนยังคงเรียนอยู่ที่เดิม สำหรับที่เรียนใหม่ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือ สกอ. ช่วยจัดหาให้ติดต่อมา หลังจากที่เปิดภาคเรียนใหม่ไปแล้ว ส่วนภาระค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียไปในการเรียนปีที่ผ่านมา และค่าใช้จ่ายจากการเริ่มต้นเรียนในชั้นปีที่ 1 ใหม่ ยังไม่ได้รับการเยียวยาใดๆ

ส่วนนักศึกษาพยาบาลที่สำเร็จการศึกษาจากคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยนครราชสีมา ไม่ได้รับอนุญาตให้สอบใบประกอบวิชาชีพพยาบาล เนื่องจากหลักสูตรไม่ได้รับการรับรอง หลายคนมีโอกาสเข้าทำงานในโรงพยาบาล แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะพยาบาลวิชาชีพได้

ด้านนายยุทธนา มาตยากุล และเพื่อนบัณฑิตจากวิทยาลัยนครราชสีมาหลายคนให้บริการผู้ป่วย โดยจะทำหน้าที่ควบคู่ไปกับพยาบาลวิชาชีพอีก 1 คน ซึ่งเป็นมาตรการของโรงพยาบาล ที่แม้จะต้องการช่วยเหลือบัณฑิตกลุ่มนี้ แต่ต้องให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของผู้ป่วย การทำหน้าที่ของยุทธนา จึงไม่ต่างจากผู้ช่วยพยาบาลทั่วไป ทำให้ได้ค่าตอบแทนที่ต้องน้อยลง เพราะไม่สามารถสอบใบประกอบวิชาชีพได้

ก่อนหน้านี้ ร.อ.นพ.ศรัณย์ อินทกุล อธิการบดี วิทยาลัยนครราชสีมา กล่าวชี้แจงผ่านทีวีไทย ว่า แนวทางการเยียวยาขณะนี้ คือ การยื่นฟ้องสภาการพยาบาลต่อศาลปกครอง เพื่อให้มีการคุ้มครองสิทธิการเรียน และการสอบใบประกอบวิชาชีพพยาบาลของนักศึกษา โดยยืนยันว่า ขั้นตอนทั้งหมดรวมถึงค่าชดเชยจะต้องรอให้ศาลมีคำสั่งก่อน ส่วนการเยียวยาในเบื้องต้นได้ให้ทุนการศึกษากับนักศึกษาที่สนใจ ซึ่งนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบ กลับไม่เห็นด้วยกับแนวทางดังกล่าว

ขณะที่ นายพรหมมินทร์ สีตะบุตร คณะกรรมาธิการแรงงาน สภาผู้แทนราษฎร กำลังดำเนินการตรวจสอบเรื่องนี้ เห็นว่า แนวทางการช่วยเหลือของวิทยาลัยล่าช้าเกินไป เพราะนักศึกษาเริ่มร้องเรียนมาตั้งแต่ 17 ธันวาคม 2551 ส่วนแนวทางการช่วยเหลือที่กรรมาธิการดำเนินการอยู่ ยังต้องยืดเยื้อออกไป เพราะไม่ได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงาน


แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน