ปัญหากระจายพันธุ์ไก่ไข่

ปัญหากระจายพันธุ์ไก่ไข่

ปัญหากระจายพันธุ์ไก่ไข่

รูปข่าว : ปัญหากระจายพันธุ์ไก่ไข่

ปัญหากระจายพันธุ์ไก่ไข่


ราคาไข่ไก่ที่แพงขึ้นมาก จนทำให้รัฐบาลต้องเร่งหาทางแก้ปัญหา เป็นเหตุการณ์ที่เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ขนาดกลางและรายย่อยจำนวนมาก เห็นว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากการผูกขาดระบบการผลิตไข่ไก่ มากกว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ ขณะที่ผู้ประกอบรายใหญ่ปฏิเสธว่าไม่ได้ผูกขาดระบบการเลี้ยงไก่ไข่
ทุกเช้าเจ้าหน้าที่เลี้ยงไก่ของอุดมชัยฟาร์มต้องรีบเก็บไข่ไก่ ก่อนนำไปคัดแยกขนาดและเก็บไว้ในห้องควบคุมอุณหภูมิ แม้ปัญหาอากาศร้อนและโรคระบาดเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้มีปริมาณไก่ไข่ออกสู่ตลาดน้อยลง แต่ผู้จัดการฟาร์มกลับเห็นว่าการจำกัดจำนวนการนำเข้าพ่อแม่พันธุ์ไก่ไข่ของบริษัทขนาดใหญ่ในปัจจุบัน ที่มีสัดส่วนกว่าร้อยละ 80 ของทั้งประเทศ เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดปัญหาการกระจายพันธุ์ไก่ไข่ไม่เป็นธรรม

ธนเดช แสงวัฒนกุล ผู้จัดการหจก.อุดมชัยฟาร์ม ยังเชื่อว่า ปัญหาการกระจายพันธุ์ไก่ไข่ ทำให้เกิดระบบผูกขาดเพราะบริษัทจะขายลูกไก่พร้อมอาหารสัตว์ ทั้งที่ถ้าการซื้อขายลูกไก่และอาหารเป็นไปอย่างเสรี เกษตรกรจะสามารถเลือกซื้อ ผสมพันธุ์สัตว์ และผสมอาหารสัตว์ใช้เองได้ ซึ่งจะมีต้นทุนการผลิตไข่ไก่เฉลี่ยเพียงฟองละ 1.80 - 2 บาท แต่เพราะอาหารสัตว์เป็นต้นทุนการผลิตไข่ไก่กว่าร้อยละ 70 ของต้นทุนทั้งหมด ทำให้นโยบายขายลูกไก่พ่วงอาหารสัตว์ ทำให้มีต้นทุนในการผลิตสูงขึ้น 30 - 40 สตางค์ ต่อไข่ไก่ 1 ฟอง ส่งผลให้ในปัจจุบันไข่ 1 ฟองต้องมีต้นทุนถึงฟองละ 2.20 -2.40 บาท

ตั้งแต่ปี 2543 - 2547 กรมปศุสัตว์พบว่ามีเกษตรกรรายย่อยเลิกเลี้ยงไก่ไข่ไปแล้วกว่า 4,000 คน ขณะที่บริษัทเอกชนรายใหญ่ มีทั้งฟาร์มเลี้ยงของตัวเอง และมีการทำ Contract Farming กับเกษตรกร หรือการเลี้ยงไก่แบบทำสัญญาผูกพัน ที่บริษัทจะลงทุนสร้างโรงเลี้ยงไก่ให้ก่อน จากนั้นเกษตรกรจะต้องซื้อลูกไก่จากบริษัทพร้อมอาหาร และขายไข่ไก่กลับไปให้บริษัท

แต่แนวคิดนี้กลับสวนทางกับคำอธิบายของณรงค์ เจียมใจบรรจง รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท กรุงเทพผลิตภัณฑ์อาหาร ในเครือเจริญโภคภัณฑ์ หรือ ซีพี บริษัทผู้นำเข้าพ่อแม่พันธุ์ไก่ไข่รายใหญ่ที่สุดของประเทศ ที่ยืนยันว่าบริษัทไม่ได้ขายลูกไก่พ่วงอาหารสัตว์ แต่ที่จำเป็นต้องแนะนำให้ใช้อาหารของบริษัท เพราะว่าไก่ในแต่ละช่วงอายุจะมีสูตรอาหารแตกต่างกัน ขณะที่รัฐบาลเตรียมแก้ปัญหาไข่ไก่ราคาแพง ด้วยการเปิดเสรีการนำเข้าพ่อแม่พันธุ์ไก่ไข่ เพื่อแก้ปัญหาพันธุ์แม่ไก่ให้เกษตรกร


แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน