พุทธศาสนิกชนร่วมตักบาตรดอกไม้ในวันเข้าพรรษา

พุทธศาสนิกชนร่วมตักบาตรดอกไม้ในวันเข้าพรรษา

พุทธศาสนิกชนร่วมตักบาตรดอกไม้ในวันเข้าพรรษา

รูปข่าว : พุทธศาสนิกชนร่วมตักบาตรดอกไม้ในวันเข้าพรรษา

พุทธศาสนิกชนร่วมตักบาตรดอกไม้ในวันเข้าพรรษา

นอกจากพุทธศาสนิกชนจะนิยมถวายเทียนในวันเข้าพรรษาแล้ว วัดบางแห่งยังจัดให้มีประเพณีตักบาตรดอกไม้ เช่น ที่วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร แม้ว่าระยะหลังมานี้จะมีพุทธศานิกชนร่วมตักบาตรน้อยลงดอกไม้หลากชนิด ผ่านการประดิษฐ์และจัดวางอย่างสวยงาม เป็นเครื่องบูชาพระ ที่พุทธศาสนิกชนตั้งใจนำมาตักบาตรในวันเข้าพรรษา ทุกปีวัดราชประประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร เป็นอีกวัดในเขตพระนครที่สืบทอดประเพณีตักบาตรดอกไม้

เกตสุดา สุขุตมตันติ ผู้ร่วมงานตักบาตรดอกไม้ กล่าวว่า คิดว่าเราทำบุญด้วยดอกไม้เป็นของสวยงาม มีความหมายที่ดี ไม่ได้คิดว่าการตักบาตรจะได้รับผลบุญอะไร แต่ทำแล้วสบายใจมากกว่า

วรัญญา สุขสวัสดิ์ เยาวชนที่มาร่วมตักบาตรดอกไม้ กล่าวว่า คิดว่าเป็นโอกาสที่ดีที่ได้มาทำบุญในวันสำคัญทางศาสนา วันเข้าพรรษาก็มีวันเดียวใน 1 ปี การตักบาตรดอกไม้ในวันเข้าพรรษาก็ถือเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาต่อไปด้วย

พระธรรมไตรโลกาจารย์ เจ้าอาวาสวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร กล่าวว่า ประเพณีการตักบาตรดอกไม้ที่มีมานาน เพื่อให้พระได้นำไปบูชาสถานที่ต่างๆ ภายในวัด พระจะได้ใช้ก่อนอธิษฐานจำพรรษา

ตำนานตักบาตรดอกไม้ถูกเล่าไว้ตั้งแต่ครั้งพุทธกาล ถึงนายมาลาการผู้ทำหน้าที่จัดดอกไม้ถวายพระเจ้าพิมพิสาร กษัตริย์กรุงราชคฤห์ จนวันหนึ่งได้พบพระพุทธเจ้าและนำดอกไม้ที่เตรียมจัดถวายพระเจ้าพิมพิสาร มาถวายแด่พระพุทธเจ้าด้วยความเลื่อมใสศรัทธา ผลจากการถวายดอกไม้ทำให้นายมาลาการอยู่อย่างร่มเย็น และได้รับพระราชทานทรัพย์มากมายจากพระเจ้าพิมพิสาร วัดราชประดิษฐ์เป็นวัดไม่กี่แห่งที่ยังสืบทอดประเพณีตักบาตรดอกไม้ ซึ่งนิยมทำกันในช่วงบ่ายวันแรกของวันเข้าพรรษา จำนวนดอกไม้ที่ลดลงไปทุกปีเป็นอีกสัญญาณที่บอกว่ามีพุทธศาสนิกชนมาร่วมประเพณีนี้น้อยลง


แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน