รัฐเตรียมนำร่องโฉนดชุมชน 30 แห่ง

รัฐเตรียมนำร่องโฉนดชุมชน 30 แห่ง

รัฐเตรียมนำร่องโฉนดชุมชน 30 แห่ง

รูปข่าว : รัฐเตรียมนำร่องโฉนดชุมชน 30 แห่ง

รัฐเตรียมนำร่องโฉนดชุมชน 30 แห่ง

ในปัจจุบันรัฐบาลอยู่ระหว่างเตรียมการออกโฉนดชุมชนให้กับเกษตรกรไร้ที่ทำกิน ก่อนหน้านี้ ชาวบ้านโป่ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ได้ทดลองนำแนวคิดโฉนดชุมชนมาใช้ในพื้นที่มาระยะหนึ่ง ซึ่งจะเป็นตัวอย่างที่ทำให้เห็นว่า การรวมตัวกันเพื่อใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยที่แต่ละคนไม่ได้ถือครองกรรมสิทธิ์นั้นเป็นอย่างไรพื้นที่กว่า 250 ไร่ ในชุมชนบ้านโป่ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ที่เคยรกร้าง ถูกพลิกฟื้นเป็นสวนชะอม และสวนลำไย สร้างรายได้ให้กับชาวบ้าน แต่ที่ดินผืนนี้ เป็นที่ดินของเอกชน ที่ไม่ได้ทำประโยชน์ ชาวบ้านจึงเข้าใช้เป็นที่ทำกิน เพราะไม่มีที่ดินของตัวเอง หรือบางครอบครัว มีที่ดินเพียงเล็กน้อย ไม่พอทำกิน

กว่า 8 ปี ที่ชาวชุมชนบ้านโป่ง 77 ครอบครัว เข้าใช้ประโยชน์จากที่ดินผืนนี้ มีการจัดสรรพื้นที่การเกษตร ครอบครัวละ 2 ไร่ และมีการตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกฎระเบียบการจัดการที่ดินของชาวบ้านโป่งที่กำหนดว่า สมาชิกต้องใช้ประโยชน์ที่ดินที่ได้รับจัดสรรห้ามขายที่ดินให้คนนอก หากมีการเปลี่ยนแปลงการใช้ และถือครองที่ดินต้องผ่านการพิจารณาของชุมชน หากใครละเมิดข้อตกลงจะถูกยึดที่ดินคืน

พื้นที่บ้านโป่ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เป็น 1 ใน 5 พื้นที่เป้าหมายที่อาจได้บการคัดเลือกเป็นโครงการนำร่องโฉนดชุมชน ซึ่งเป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดให้มีโฉนดชุมชน พุทธศักราช 2553 ที่กำหนดให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการกลาง ทำหน้าที่ประสานงานระหว่างหน่วยงานรัฐ ซึ่งเป็นเจ้าของที่ดิน กับชุมชน เพื่อให้ชุมชนได้เข้าบริหารจัดการ และใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ

แม้ว่าจะเป็นนโยบายที่เริ่มต้นด้วยความร่วมมือจากรัฐบาลและภาคประชาชน แต่เมื่อเป็นเรื่องใหม่ นายจำรัส ศักดิ์จิรพาพงษ์ผู้อำนวยการสำนักงานโฉนดชุมชน ยอมรับว่าการทำความเข้าใจกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องยังเป็นเรื่องจำเป็น

หลังจากนี้ สำนักงานโฉนดชุมชนจะส่งเจ้าหน้าที่ลงไปสำรวจพื้นที่นำร่อง 88 แห่ง ก่อนคัดเลือกพื้นที่ซึ่งมีความเหมาะสมอย่างน้อย 30 แห่ง ซึ่งพื้นที่ราชพัสดุมีความเป็นไปได้ที่จะออกโฉนดชุมชนได้เร็วที่สุด เพราะว่าอยู่ในสังกัดกระทรวงการคลังที่มีรัฐมนตรีจากพรรคประชาธิปัตย์ ขณะที่หลายฝ่ายจับตาว่านโยบายนี้จะได้รับความร่วมมือจากรัฐมนตรีต่างพรรค ซึ่งดูแลหน่วยงานที่เป็นเจ้าของพื้นที่ที่มีประชาชนเข้าใช้ประโยชน์มากที่สุด คือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมากน้อยเพียงใด


แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน