สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจฯระดมสมองแก้ปัญหาหนี้ ขสมก.

สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจฯระดมสมองแก้ปัญหาหนี้ ขสมก.

สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจฯระดมสมองแก้ปัญหาหนี้ ขสมก.

รูปข่าว : สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจฯระดมสมองแก้ปัญหาหนี้ ขสมก.

สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจฯระดมสมองแก้ปัญหาหนี้ ขสมก.

สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ระดมความเห็นหาทางออกปัญหาหนี้สิน ขสมก.กว่า 60,000 ล้านบาท ก่อนนำเสนอคณะรัฐมนตรีเห็นชอบปลายเดือนกันยายนนี้นายโอกาส เตพละกุล ประธานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ เปิดเผยในการสัมมนาเวทีสาธาณะปรับปรุงการบริหารจัดการ ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพว่า จุดประสงค์หลักของการแก้ปัญหาองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ หรือ ขสมก. คือ ต้องลดหนี้กว่า 60,000 ล้านบาท เพื่อไม่ให้เป็นภาระรัฐบาล และปัญหานี้ยังได้ส่งผลต่อการให้บริการประชาชน และไม่สามารถยกระดับการพัฒนา ให้รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของกรุงเทพฯได้ ขณะที่โครงการเช่ารถเมล์เอ็นจีวี 4,000 คัน ก็ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าสามารถลดหนี้ได้จริงหรือไม่ และจะนำความเห็นจากทุกภาคส่วนในเวทีนี้ เพื่อประมวลผล และ วิเคราะห์ ก่อนเสนอต่อคณะรัฐมนตรีวันที่ 30 กันยายนนี้

ด้านนายโอภาส เพ็ชรมุณี ผู้อำนวยการ ขสมก. กล่าวว่า ที่ผ่านมา ขสมก.พยายามหาแนวทางพัฒนาการบริหารจัดการ และลดการขาดทุนมาโดยตลอด แต่เนื่องจากสภาพรถที่เก่า และต้องใช้เงินซ่อมบำรุงตลอดเวลา การแก้ปัญหาโดยนำรถเมล์เอ็นจีวี 4,000 คัน มาให้บริการน่าจะช่วยลดภาระดังกล่าว


แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน