หน่วยงานราชการแจง 11 โครงการมาบตาพุดต่อกก.สิทธิฯ

หน่วยงานราชการแจง 11 โครงการมาบตาพุดต่อกก.สิทธิฯ

หน่วยงานราชการแจง 11 โครงการมาบตาพุดต่อกก.สิทธิฯ

รูปข่าว : หน่วยงานราชการแจง 11 โครงการมาบตาพุดต่อกก.สิทธิฯ

หน่วยงานราชการแจง 11 โครงการมาบตาพุดต่อกก.สิทธิฯ


หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเข้าชี้แจงต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ถึงเหตุผลในการตัดประเภทโครงการรุนแรง ที่คณะกรรมการ 4 ฝ่ายเสนอจนเหลือ 11 ประเภท โดยยืนยันไม่ได้เอื้อประโยชน์ต่อผู้ประกอบการอุตสาหกรรม อนุกรรมการด้านสิทธิชุมชนคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับปัญหามาบตาพุด เข้าชี้แจงเหตุผล ในการประกาศประเภทโครงการ ที่อาจเข้าข่ายรุนแรง 11 ประเภท ซึ่งไม่เป็นไปตามมติคณะกรรมการ 4 ฝ่ายที่เสนอต่อรัฐบาล โดยนายกอร์ปศักดิ์ สภาวสุ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ชี้แจงแทนประธานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติว่า หากยึดตาม18 ประเภทกิจการรุนแรงของคณะกรรมการ 4 ฝ่าย จะพบว่ามีเงื่อนไขหลายประการที่ไม่สามารถทำได้

สำหรับการตัดออกบางประเถทจะช่วยให้ประกาศนี้สามารถบังคับใช้ได้จริงมากกว่า และยังยืนยันการกำหนด 11 หรือ 18 ประเภท รัฐบาลคำนึงถึงสังคมส่วนร่วม ไม่ได้เอื้อประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ จึงเห็นว่าควรให้ใช้หลักเกณฑ์นี้ไปก่อน หากพบว่ามีความไม่เหมาะสม ก็สามาถรปรับปรุงประกาศนี้เพิ่มเติมได้ในภายหลัง และนายกรัฐมนตรีมีแนวคิดจะชี้แจงเรื่องนี้ผ่านสื่อโทรทัศน์ ซึ่งเชื่อว่าสังคมจะเข้าใจ

ขณะที่อนุกรรมการด้านสิทธิชุมชน เห็นว่าการตอบข้อซักถามของนายกอร์ปศักดิ์ ยังไม่สามารถอธิบายการตัดประเภทโครงการออกได้อย่างชัดเจน โดยเฉพาะเหตุผลที่ไม่คำนึงถึงกระบวนการจัดทำประเภทโครงการรุนแรงของคณะกรรมการ 4 ฝ่าย ซึ่งเป็นที่ยอมรับมากกว่า เพราะว่าผ่านกระบวนการรับฟังความเห็นอย่างกว้างขวางจากทุกภาคส่วน


แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน