เครือข่ายแรงงานเล็งร้องเรียนถูกกดขี่ค่าจ้างแรงงาน

เครือข่ายแรงงานเล็งร้องเรียนถูกกดขี่ค่าจ้างแรงงาน

เครือข่ายแรงงานเล็งร้องเรียนถูกกดขี่ค่าจ้างแรงงาน

รูปข่าว : เครือข่ายแรงงานเล็งร้องเรียนถูกกดขี่ค่าจ้างแรงงาน

เครือข่ายแรงงานเล็งร้องเรียนถูกกดขี่ค่าจ้างแรงงาน

เครือข่ายผู้ใช้แรงงานทั่วประเทศเตรียมยื่นข้อเสนอของกลุ่มผู้ใช้แรงงานให้กับ รมว.แรงงานในวันที่ 20 ก.ย.นี้ เนื่องจากเห็นว่าผู้ใช้แรงงานได้รับการกดขี่ และไม่ได้รับความเป็นธรรมในการประกอบอาชีพ เครือข่ายผู้ใช้แรงงานทั่วประเทศ รวบรวมข้อเสนอผู้ใช้แรงงานต่อการปฏิรูปประเทศไทย ส่วนใหญ่เป็นปัญหาที่สั่งสมมานานใน 10 ประเด็น สร้างความรู้สึกไม่เป็นธรรมกับผู้ใช้แรงงาน โดยประเด็นเร่งด่วนคือการกำหนดมาตรฐานค่าจ้างที่เท่าเทียมกันทั่วประเทศ จากเดิมเสนอไว้ที่ 316 บาทต่อวัน แต่ไม่ได้รับการตอบรับจากรัฐบาล

ทั้งนี้ จนถึงรัฐบาลชุดปัจจุบัน มีแนวคิดตรงกันว่า ควรปรับอัตราค่าจ้างเหมือนกันทั่วประเทศในอัตรา 250 บาทต่อวัน เพื่อให้ผู้ใช้แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยปัญหาค่าจ้างที่ไม่เป็นธรรมที่ผ่านมา ส่งผลให้ผู้ใช้แรงงานต้องทำงานล่วงเวลา กระทบต่อสุขภาพกาย ปัญหาครอบครัวและการฆ่าตัวตาย

นอกจากนี้ ยังต้องการให้รัฐบาลให้สัตยาบรรณอนุสัญญาไอแอลโอ ฉบับที่ 87และ 98 ว่าด้วยสิทธิการรวมตัวและเจรจาต่อรอง, สิทธิในการเลือกตั้งในพื้นที่ของสถานประกอบการ, กฎหมายสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยอาชีวะอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ยกเลิกนโยบายแปรรูปรัฐวิสาหกิจ, ปฏิรูประบบประกันสังคม, การจัดตั้งศูนย์เลี้ยงเด็กในย่านอุตสาหกรรม, การคุ้มครองแรงงานนอกระบบ, การคุ้มครองแรงงานข้ามชาติและการตั้งกองทุนประกันความเสี่ยงจากการลงทุน ซึ่งข้อเสนอทั้งหมดจะยื่นให้กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานในวันที่ 20 กันยายน และจะเตรียมเคลื่อนไหวใหญ่อีกครั้งในเดือนตุลาคม เพื่อนำไปสู่การปฏิรูป


แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน