ที่ประชุมแก้ปัญหานักเรียนตีกันเสนอให้มีนักจิตวิทยา-เรียนเต็มวัน

ที่ประชุมแก้ปัญหานักเรียนตีกันเสนอให้มีนักจิตวิทยา-เรียนเต็มวัน

ที่ประชุมแก้ปัญหานักเรียนตีกันเสนอให้มีนักจิตวิทยา-เรียนเต็มวัน

รูปข่าว : ที่ประชุมแก้ปัญหานักเรียนตีกันเสนอให้มีนักจิตวิทยา-เรียนเต็มวัน

ที่ประชุมแก้ปัญหานักเรียนตีกันเสนอให้มีนักจิตวิทยา-เรียนเต็มวัน

คณะกรรมการแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียนนักศึกษา เสนอให้ทุกโรงเรียนมีนักจิตวิทยาประจำโรงเรียนและให้เรียนเต็มวัน เพื่อลดเวลาว่างของนักเรียน ที่ประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียนนักศึกษาเป็นครั้งแรก มีมติให้มีนักจิตวิทยาประจำในโรงเรียน ปรับหลักสูตรอาชีวศึกษา โดยเพิ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและเปลี่ยนให้มีการเรียนการสอนเต็มวันจากเดิมที่แบ่งเป็นภาคเช้า บ่ายและค่ำ และสร้างความภาคภูมิใจให้กับนักเรียนอาชีวศึกษาโดยใช้สื่อโทรทัศน์ เพราะมีอิทธิพลต่อเด็กวัยรุ่นมากเมื่อรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าจะช่วยเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเด็กได้
นอกจากนี้ยังให้สถานศึกษาต้องสร้างระบบคัดกรองนักเรียน เพื่อติดตามและช่วยเหลือในกรณีมีปัญหาได้ทันที รวมถึงต้องใส่ใจนักเรียนกลุ่มเสี่ยงเป็นพิเศษ และให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องปฏิบัติตามคู่มือปฏิบัติงานพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาที่จัดทำโดยกระทรวงศึกษาธิการซึ่งได้แจกให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปก่อนหน้านี้ และให้คณะทำงานตรวจสอบความประพฤตินักเรียนกลุ่มเสี่ยงและให้รายงานมายังกระทรวงศึกษาธิการ


แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน