ผลจากเหตุรัฐประหาร "19 กันยา 49"

ผลจากเหตุรัฐประหาร "19 กันยา 49"

ผลจากเหตุรัฐประหาร "19 กันยา 49"

รูปข่าว : ผลจากเหตุรัฐประหาร "19 กันยา 49"

ผลจากเหตุรัฐประหาร


นักสันติวิธี และนักวิชาการเชื่อว่าเป็นเรื่องยากที่สังคมไทยจะก้าวเข้าสู่สังคมประชาธิปไตยและเดินหน้าปฏิรูปอย่างแท้จริง เพราะเมื่อหยิบยกเหตุการณ์ยึดอำนาจรัฐประหารและเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมือง มาถอดบทเรียน จะพบว่า มีนักกฎหมายและกลุ่มบุคคล ที่ใช้กฎหมายสร้างความอยุติธรรมในบ้านเมือง ขณะเดียวกันก็เชื่อว่า กองทัพ กำลังมีบทบาทต่อการเมืองการปกครอง19 กันยายน 2549 หลังเหตุยึดอำนาจรัฐประหาร มิตรภาพที่ประชาชนส่งมอบให้กองทัพ ถูกนักสันติวิธีหยิบยกมาสะท้อนให้เห็นถึงความสับสนและรู้เท่าไม่ถึงการณ์ที่เปิดทางให้ระบบเผด็จการทางทหาร เข้ามาแก้ปัญหาการเมือง จนเป็นเหตุให้ระบอบประชาธิปไตยต้องชะงักงัน

19 พฤษภาคม ปี 2553 แผนกระชับวงล้อมเพื่อแก้ปัญหาการชุมนุมทางการเมืองของกองทัพ กลายเป็นต้นแบบของการใช้ความรุนแรง และกำลังเป็นชนวนเหตุของความขัดแย้ง เพราะกองทัพเข้ามามีบทบาทแทบทุกเรื่องในการเมืองการปกครองของไทย

ไม่ต่างจากมุมมองของนักวิชาการ ด้านนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ยืนยันถึงการเดินหน้าสร้างสังคมไทยเพื่อก้าวสู่ยุคภูมิธรรม ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของการสร้างสังคมประชาธิปไตย หลังเหตุยึดอำนาจรัฐประหารมีกลุ่มบุคคลใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือช่วงชิงอำนาจ และสร้างความชอบธรรมให้กับอำนาจ จนเป็นเหตุให้เกิดความอยุติธรรมในบ้านเมือง

หากสรุปจากวงสัมมนา ที่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสาระสำคัญจากโต๊ะเสวนา ที่สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จะเห็นถึงปัญหาและทางออกที่ถูกนำเสนอ ว่าสังคมไทยในปัจจุบัน "ยังคงตกอยู่ในกระแสของการแก้ปัญหา ด้วยการ"ปฏิวัติรัฐประหาร" กองทัพ กำลังเข้ามาบาทกับการเมืองการปกครอง จึงเสนอให้ทหารกลับกรมกอง และยึดบทบาทการเป็นรั้วของชาติเร่งสร้างการเมืองในระบบที่แก้ปัญหาด้วยตัวเอง เพื่อก้าวสู่การปฏิรูปประเทศไทยอย่างแท้จริง


แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน