แนวทางแก้ปัญหาน้ำบางปะกงเน่าเสีย

แนวทางแก้ปัญหาน้ำบางปะกงเน่าเสีย

แนวทางแก้ปัญหาน้ำบางปะกงเน่าเสีย

รูปข่าว : แนวทางแก้ปัญหาน้ำบางปะกงเน่าเสีย

แนวทางแก้ปัญหาน้ำบางปะกงเน่าเสีย

แม่น้ำบางปะกงที่มีสภาพเน่าเสีย จนส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของชาวชุมชนริม 2 ฝั่งคลอง ทำให้เกิดแนวคิดร่วมกลุ่มกันเพื่ออนุรักษ์แม่น้ำสายนี้ โดยกิจกรรมรณรงค์บำบัดน้ำเสีย แม้อาจจะไม่ใช่การแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ แต่ชาวชุมชน ก็หวังว่าน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นสร้างสำนึกการมีส่วนร่วมอนุรักษ์แม่น้ำสายนี้

กว่า 3 ปีแล้ว ที่บุญลือ ใจฮวบ เกษตรกร อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา ใช้น้ำส้มควันไม้ เป็นยากำจัดศัตรูพืชแทนการใช้สารเคมี หลังน้ำในที่นากว่า 10 ไร่ มีสภาพเน่าเสีย ไม่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ แม้วิธีนี้จะสามารถคืนระบบนิเวศที่สมดุลกลับสู่ผืนนา แก้ปัญหาน้ำเสียได้ แต่ผลกระทบจากการใช้สารเคมีในภาคเกษตร กำลังเป็นปัญหาใหญ่ของที่อาศัยอยู่ 2 ฝั่งริมแม่น้ำบางปะกง

แม่น้ำบางปะกง เริ่มมีสภาพเน่าเสียอย่างหนัก หลังผืนป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน ซึ่งเป็นเขตต้นน้ำ ถูกบุกรุก จากเดิมที่มีมากถึง 5 ล้านไร่ เหลือเพียงไม่ถึง 1 ล้านไร่ ขณะที่ชุมชนกลางน้ำแถบ อ.บางคล้า ก็ได้รับผลกระทบจากการทำเกษตรเชิงเดี่ยว โรงงานอุตสาหกรรม ประมงชายฝั่ง และบ้านเรือนริมคลอง

สถานการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้ชาวชุมชน รวมตัวกันเพื่อหาทางออก การรณรงค์อนุรักษ์แม่น้ำสายนี้ ด้วยการจัดกิจกรรมโยนก้อนจุลินทรีย์ และปล่อยปลาคืนถิ่น เป็นความพยายามอีกครั้งที่จะช่วยให้สภาพน้ำดีขึ้น แม้กิจกรรมนี้จะจัดขึ้นเป็นปีที่ 2 แล้ว แต่เครือข่ายการจัดการสิ่งแวดล้อม จ.ฉะเชิงเทรา ยอมรับว่า ยังไม่ใช่การแก้ปัญหาทั้งระบบ

สำหรับกิจกรรมอนุรักษ์สายน้ำบางปะกง เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 17 - 23 กันยายนนี้ แม้อาจจะยังไม่ใช่แนวทางแก้ปัญหาให้กับชาวบ้านริม 2 ฝั่งคลองได้ทั้งหมด แต่การรณรงค์และปลูกจิตสำนึกให้คนในชุมชน ร่วมกันอนุรักษ์ และหวงแหนทรัพยากรท้องถิ่นก็เป็นความหวังของคนที่นี่ว่า น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของการมีส่วนร่วมพัฒนาคูคลองได้


แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน