พัฒนากระบวนการปกป้องทรัพยากรฯ

พัฒนากระบวนการปกป้องทรัพยากรฯ

พัฒนากระบวนการปกป้องทรัพยากรฯ

รูปข่าว : พัฒนากระบวนการปกป้องทรัพยากรฯ

พัฒนากระบวนการปกป้องทรัพยากรฯ


ภัยคุกคามทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทย ทั้งจากตัวผู้ใช้ทรัพยากร และนโยบายพัฒนาของรัฐ ได้ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตและความมั่นคงทางอาหารของชุมชน หลายพื้นที่จึงได้รวมตัวกันเป็นเครือข่ายปกป้องทรัพยากรเหล่านี้ พร้อมกับเชื่อมโยงข้อมูลของแต่ละเครือข่าย ซึ่งเป็นที่ยอมรับของภาคส่วนต่างๆจำนวนหอยหลอดที่เพิ่มขึ้นจาก 0.5 ตัวต่อตารางเมตรเมื่อ 2 ปีก่อน เป็น 12 ตัวต่อต่างเมตร คือความสำเร็จที่กลุ่มอนุรักษ์ในพื้นที่ชุ่มน้ำดอนหอยหลอด จ.สมุทรสงคราม เชื่อว่า มาจากความร่วมมือร่วมใจของคนในชุมชน ในการจัดทำแนวเขตแปลงอนุรักษ์และฟื้นฟูมาตลอด 1 ปีเต็ม หลังจากพื้นที่ทำกินหลักของชุมชน ถูกคุกคามจากการจับหอยหลอดผิดวิธี รวมทั้งอุตสาหกรรมในพื้นที่โดยรอบ

การรวบรวมข้อมูลข้อเท็จจริงของสภาพพื้นที่ และวิเคราะห์ปัญหาที่จะเกิดขึ้นจากการพัฒนา เป็นกระบวนการที่กลุ่มอนุรักษ์ในหลายพื้นที่ให้ความสำคัญและนำมาปรับใช้ รวมทั้งการคัดค้านโครงการก่อสร้างเขื่อนท่าแซะ จังหวัดชุมพร ที่เดิมที อ้างผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและที่ทำกิน โดยไม่มีหลักฐานข้อเท็จจริง เพื่อเชื่อมโยงข้อมูล อันนำไปสู่แนวทางปกป้องและจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอย่างมีประสิทธิภาพ กลุ่มอนุรักษ์ในแต่ละพื้นที่ จึงรวมตัวกันเป็นภาคีเครือข่ายตลอดแนวชายฝั่ง

แต่กลุ่มอนุรักษ์หลายพื้นที่ก็ยังมองว่า กระบวนการปกป้องคุ้มครอง และบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยชุมชนและท้องถิ่น เป็นเพียงการชะลอและแก้ปัญหาในระยะสั้นเท่านั้น จะยั่งยืนได้ จำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่รัฐ ในฐานะผู้บังคับใช้กฎหมาย และวางนโยบายการพัฒนา


แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน