วุฒิสภาขู่คว่ำ พรบ.งบประมาณ

วุฒิสภาขู่คว่ำ พรบ.งบประมาณ

วุฒิสภาขู่คว่ำ พรบ.งบประมาณ

รูปข่าว : วุฒิสภาขู่คว่ำ พรบ.งบประมาณ

วุฒิสภาขู่คว่ำ พรบ.งบประมาณ

ที่ประชุมวุฒิสภาในวันพรุ่งนี้ จะมีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2554 เป็นเวลา 2 วัน ซึ่งรองประธานวุฒิสภา เปิดเผยว่า มี ส.ว.ไม่น้อยกว่า 50 คน ไม่สบายใจกับการจัดทำงบที่กระจุกตัว และอาจส่งมติไม่เห็นชอบกับร่างกฎหมายงบประมาณ ขณะที่ รัฐบาล ยืนยันว่าหากวุฒิสภาไม่เห็นชอบก็จะไม่เกิดปัญหา เพราะว่าสภาผู้แทนราษฎรสามารถยืนยันมติเห็นชอบในร่างกฎหมายงบประมาณอีกครั้ง แม้ว่าวุฒิสภาอาจจะมีมติไม่เห็นชอบหรือคว่ำร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2554 ทางสภาผู้แทนราษฎรก็สามารถลงมติใหม่เพื่อยืนยันร่างกฎหมายนี้ได้ แต่กรณีนี้มีนัยสำคัญทางการเมือง ที่จะส่งผลต่อความล่าช้าในการใช้จ่ายงบประมาณไปบริหารประเทศ หลังนายนิคม ไวยรัชพานิช รองประธานวุฒิสภา เปิดเผยว่า มี ส.ว.ไม่น้อยกว่า 50 คน กังวลต่องบที่กระจุกตัวในกระทรวงมหาดไทย ท่ามกลางกระแสข่าว ส.ว.ส่วนใหญ่จะไม่เห็นชอบกับร่างกฏหมายงบประมาณ

ขณะที่นายสมชาย แสวงการ ตัวแทนกลุ่ม 40 ส.ว. เชื่อว่าวุฒิสภาจะผ่านความเห็นชอบในร่างกฎหมายงบประมาณ แต่ยอมรับว่า เป็นห่วงการใช้จ่ายงบฯ ที่อาจมีปัญหาทุจริต

นายพิเชต สุนทรพิพิธประธานคณะกรรมาธิการพิจารณาร่างกฎหมายงบประมาณปี 2554 ของวุฒิสภา แสดงความเป็นห่วงการใช้นโยบายรัฐสวัสดิการ เช่น นโยบายเรียนฟรี 15 ปี และรักษาสุขภาพฟรี ทำให้งบรายจ่ายประจำสูงขึ้นร้อยละ 80 อาจส่งผลกระทบด้านเศรษฐกิจในอนาคต และหากวุฒิสภาไม่ผ่านความเห็นชอบในร่างกฎหมายฉบับนี้ สภาผู้แทนราษฎรต้องนำกลับไปยืนยันมติด้วยคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่ง ซึ่งอาจส่งผลต่อการต่อรองทางการเมืองในพรรคร่วมรัฐบาลมากขึ้น

เช่นเดียวกับนักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ ที่ระบุว่ารัฐบาลต้องให้ความสำคัญกับงบลงทุนเพื่อส่งเสริมด้านเศรษฐกิจ มากกว่าการใช้จ่ายงบประจำที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้

ขณะที่ รัฐบาลไม่กังวลต่อการพิจารณาของวุฒิสภาที่อาจไม่เห็นชอบในร่างกฎหมายดังกล่าว เพราะว่าเชื่อมั่นในเสถียรภาพทางการเมืองที่จะยืนยันมติเห็นชอบในร่างกฎหมายงบประมาณอีกครั้ง

ในวันพรุ่งนี้ ที่ประชุมวุฒิสภาจะพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี 2554 โดยใช้เวลา 2 วัน มีสมาชิกลงชื่ออภิปรายจำนวน 89 คน ขณะที่มี ส.ว.บางส่วนนำโดย นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ ส.ว.สรรหา จะเข้าชื่อกันเพื่อยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความการลงมติในร่างกฎหมายฉบับนี้ต่อกรณีการขึ้นเงินเดือนให้ ส.ส.และ ส.ว.ว่าขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่ แม้ว่าทางวิปรัฐบาลยืนยันว่าเป็นการขึ้นเงินเดือนให้กับข้าราชการทั่วประเทศอย่างเท่าเทียมกันก็ตาม


แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน