สมาคมผู้ประกอบการกิจการฮัจญ์ภาคใต้จี้รัฐปรับความสัมพันธ์กับซาอุฯ

สมาคมผู้ประกอบการกิจการฮัจญ์ภาคใต้จี้รัฐปรับความสัมพันธ์กับซาอุฯ

สมาคมผู้ประกอบการกิจการฮัจญ์ภาคใต้จี้รัฐปรับความสัมพันธ์กับซาอุฯ

รูปข่าว : สมาคมผู้ประกอบการกิจการฮัจญ์ภาคใต้จี้รัฐปรับความสัมพันธ์กับซาอุฯ

สมาคมผู้ประกอบการกิจการฮัจญ์ภาคใต้จี้รัฐปรับความสัมพันธ์กับซาอุฯ

ตัวแทนสมาคมผู้ประกอบการกิจการฮัจญ์ภาคใต้เรียกร้องให้รัฐบาลเร่งแก้ไขปัญหาความสัมพันธ์กับประเทศซาอุดิอาระเบียเพื่อให้กระทบต่อการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ของพี่น้องชาวมุสลิมที่นครเมกกะตัวแทนสมาคมผู้ประกอบกิจการฮัจญ์ภาคใต้พากันออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศซาอุดิอาระเบียเป็นการเร่งด่วน โดยระบุว่าเพื่อไม่ให้กระทบกับพี่น้องชาวมุสลิมในประเทศไทยที่จะได้รับวีซ่าฮัจญ์ไปประกอบพีธิฮัจญ์ที่นครเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย ด้านนายอรุณ บุญมาเลิศ ที่ปรึกษาสมาคมประกอบกิจการฮัจญ์เปิดเผยว่าในวันที่ 8 ตุลาคมนี้ชาวไทยมุสลิมที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์จำนวน 13,000 คนได้เตรียมความพร้อมไว้แล้ว จึงเรียกร้องให้เอกอัครราชทูตซาอุดิอาระเบียมีความอดทน ยึดผลประโยชน์ของประชาชนและความสัมพันธ์อันดีของทั้ง 2 ประเทศที่มีมายาวนาน และขอให้รัฐบาลรีบแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ให้กระทบกับผู้แสวงบุญ ตลอดจนให้สถานทูตซาอุฯอย่าระงับการออกวีซาฮัจญ์ เนื่องจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกระทบกับเรื่องที่พักและค่าใช้จ่ายในการเดินทางที่มีกว่า 100,000 บาทต่อคน

นอกจากนี้ยังเรียกร้องไปยังคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจญ์แห่งประเทศไทยกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมถึงความคืบหน้าการยื่นเอกสารขอวีซ่า ที่สมาคมยื่นผ่านกรมการศาสนา ที่รับผิดชอบก่อนหน้านี้ แต่หากยืดเยื้อไม่สามารถสรุปได้ ทางสมาคมจะขอคืนวีซ่าทั้งหมดเพื่อมาดำเนินการยื่นเองในนามสมาคมภาคประชาชน หรือผ่านสำนักจุฬาราชมนตรี เนื่องจากเห็นว่าการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์มีความสำคัญกับพี่น้องมุสลิมที่มีเพียงปีละครั้งหรือครั้งเดียวในชีวิต ส่วนปัญหาการแต่งตั้งพล.ต.ท.สมคิด บุญถนอม เป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินั้น ทางสมาคมเรียกร้องให้พล.ต.ท.สมคิดแสดงความรับผิดชอบด้วยการไม่รับตำแหน่ง เพื่อให้ปัญหาต่างๆยุติลงได้ด้วยดี


แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน