กทม.ใช้แผน 555 ป้องกันไข้หวัดใหญ่ 2009

กทม.ใช้แผน 555 ป้องกันไข้หวัดใหญ่ 2009

กทม.ใช้แผน 555 ป้องกันไข้หวัดใหญ่ 2009

รูปข่าว : กทม.ใช้แผน 555 ป้องกันไข้หวัดใหญ่ 2009

กทม.ใช้แผน 555 ป้องกันไข้หวัดใหญ่ 2009

รองผู้ว่าฯกทม.จะใช้แผน 555 ป้องกันไข้หวัดใหญ่ 2009 ซึ่งกำลังระบาดเพิ่มขึ้น โดยเน้นในช่วงปิดภาคเรียนในเดือนหน้าที่จะมีนักเรียนจากต่างจังหวัดมาเรียนกวดวิชาเพิ่มขึ้น หลังพบกทม.มีผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ 2009 มากที่สุด พญ.มาลินี สุขเวชชวรกิจ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เผยว่าขณะนี้ไข้หวัดใหญ่ 2009 ในกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่เดือนมกราคม-สิงหาคม พบผู้ป่วย 1,300 คน เสียชีวิต 10 คน แต่เนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงปลายฝนต้นหนาว ซึ่งเสี่ยงต่อการระบาดอย่างต่อเนื่อง จึงนำแผนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 2009 มาใช้ หรือที่เรียกว่า แผน 555 โดย 5 แรก คือ 5 มาตรการเข้มข้น ประกอบด้วย มาตรการแจ้งเตือน สถานการณ์การระบาดของโรค มาตรการเฝ้าระวังการระบาดและป้องกันควบคุมโรค มาตรการป้องกันแพร่เชื้อ มาตราการดูแลกลุ่มเสี่ยง และมาตรการบูรณาการบริหารจัดการ ส่วน 5 ที่สอง คือพื้นที่เสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ ได้แก่ ชุมชน สถานศึกษาและโรงเรียน สถานประกอบการ วัด สถานนีรถไฟฟ้า และ 5 ที่สาม คือเฝ้าระวังช่วง 5 เดือนอันตราย ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2553 -กุมภาพันธ์ 2554 เพราะเป็นช่วงฤดูฝนต่อฤดูหนาว จะมีการระบาดของไข้หวัด

ขณะที่กระทรวงสาธารณสุข รายงานตัวเลขผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ 2009สะสมแล้วจำนวน 11,154 คน และเสียชีวิต 66 คน โดยกรุงเทพมหานครพบผู้ป่วยสูงสุด รองมาเป็นภาคกลาง ภาคเหนือ และภาคอีสาน โดยเตรียมประสานความร่วมมือกับสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ในการเร่งคัดกรองผู้ป่วยให้มากขึ้น โดยเฉพาะในเดือนตุลาคม ซึ่งเป็นช่วงปิดภาคเรียน จะมีนักเรียนต่างจังหวัดมากรุงเทพฯเพื่อมาเรียนกวดวิชา


แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน