เรียนรู้พิพิธภัณฑ์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

เรียนรู้พิพิธภัณฑ์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

เรียนรู้พิพิธภัณฑ์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

รูปข่าว : เรียนรู้พิพิธภัณฑ์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

เรียนรู้พิพิธภัณฑ์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

เรื่องของโบราณวัตถุ และศิลปะวัตถุในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติต่างๆ มักถูกมองว่าเป็นเรื่องไกลตัวและมีคนให้ความสนใจไม่มากนัก ทำให้มีการนำข้อมูลเหล่านี้มาเล่าอย่างน่าสนใจและเข้าใจง่าย ในรูปแบบหนังสือและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ภาพสำรับอาหารไทยภาคกลางที่จัดแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ อินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี พร้อมกับภาชนะอาหารอีกหลายท้องถิ่น จัดสรรตกแต่งเหมือนอยู่ในโปสการ์ด รวบรวมไว้ในหนังสือ "ปัจจัย 4 ของชีวิต" และพัฒนามาเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรืออีบุ๊ค นี่เป็นหนังสือ 1 ใน 3 เล่ม ที่มีทั้ง กินอยู่อย่างไทย และคนก่อนประวัติศาสตร์ บนดินแดนไทย โดยนำข้อมูลและภาพของศิลปะวัตถุและโบราณวัตถุจากพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ 44 แห่งทั่วประเทศ มาเล่าเป็นเรื่องราวให้เข้าใจง่าย

ภายในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ชุด "ขุมทรัพย์ของแผ่นดิน"นอกจากนำหนังสือทั้ง 3 เล่มมาเป็นอีบุ๊คแล้ว ยังนำข้อมูลจากเอกสารสำคัญจากหอจดหมายเหตุและหนังสือจากหอสมุดแห่งชาติ มาเล่าในรูปแบบวีดิทัศน์อีกด้วย การจัดทำหนังสือ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์นี้ถือเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่จะให้ผู้คนโดยเฉพาะเยาวชนเห็นความสำคัญของเรื่องราวในอดีตที่มีผลสืบเนื่องถึงปัจจุบันด้วยการศึกษาหาข้อมูลในพิพิธภัณฑ์มากยิ่งขึ้น


แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน