ภูมิใจไทยไม่ทบทวนแต่งตั้งปลัดมหาดไทย

ภูมิใจไทยไม่ทบทวนแต่งตั้งปลัดมหาดไทย

ภูมิใจไทยไม่ทบทวนแต่งตั้งปลัดมหาดไทย

รูปข่าว : ภูมิใจไทยไม่ทบทวนแต่งตั้งปลัดมหาดไทย

ภูมิใจไทยไม่ทบทวนแต่งตั้งปลัดมหาดไทย


แกนนำพรรคภูมิใจไทย ยืนยันจะไม่ทบทวนการเสนอชื่อนายมงคล สุระสัจจะ เป็นปลัดกระทรวงมหาดไทย ขณะที่นายกรัฐมนตรีระบุว่าได้รับข้อมูลความไม่โปร่งใสในโครงการเช่าซื้อระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย ก่อนที่จะชะลอการแต่งตั้งตำแหน่งดังกล่าวออกไป เพื่อรอการตรวจสอบ การแต่งตั้งนายมงคล สุระสัจจะ เป็นปลัดกระทรวงมหาดไทย เกิดอุปสรรคขึ้น หลังจากนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ชะลอการนำชื่อขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมไว้ก่อนโดยให้เหตุผลว่าต้องรอการตรวจสอบโครงการเช่าซื้อระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทยมูลค่า 3,490 ล้านบาท ที่นายมงคล ในฐานะอธิบดีกรมการปกครองได้ลงนามอนุมัติโครงการก่อนการเลื่อนตำแหน่งไม่นาน

รายงานข่าวระบุว่า นายอภิสิทธิ์ได้ข้อมูลการพิจารณาโครงการที่ทำผิดหลายขั้นตอน จากสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ที่กำหนดขอบข่ายงานหรือ ทีโออาร์ จนทำให้เกิดเรื่องร้องเรียนในความไม่โปร่งใส

นายขวัญชัย วงศ์นิติกร รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ยืนยันว่าการอนุมัติเช่าระบบคอมพิวเตอร์ให้บริการประชาชนด้านการทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนรูปแบบใหม่ หรือสมาร์ทการ์ด ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี ทั้งด้านขั้นตอนการประกวดราคาและการจัดซื้อจัดจ้าง และยังได้ทำหนังสือชี้แจงองค์กรที่ตรวจสอบรวมถึงบริษัทเอกชนที่เข้าร่วมประมูล ขณะที่แกนนำพรรคภูมิใจไทย ยืนยันว่าจะไม่ทบทวนการแต่งตั้งปลัดกระทรวงมหาดไทยอีก

แนวโน้มที่จะทำให้นายมงคล ขึ้นเป็นปลัดกระทรวงมหาดไทยอย่างสมบูรณ์ จึงต้องล่าช้าออกไป จนกว่าข้อคัดค้านในเรื่องคุณสมบัติ รวมถึงข้อขัดแย้งทางการเมืองจะสามารถหาข้อยุติได้


แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน