ประท้วงประกาศที่ดินราชพัสดุทับที่ทำกิน จ.ประจวบฯ

ประท้วงประกาศที่ดินราชพัสดุทับที่ทำกิน จ.ประจวบฯ

ประท้วงประกาศที่ดินราชพัสดุทับที่ทำกิน จ.ประจวบฯ

รูปข่าว : ประท้วงประกาศที่ดินราชพัสดุทับที่ทำกิน จ.ประจวบฯ

ประท้วงประกาศที่ดินราชพัสดุทับที่ทำกิน จ.ประจวบฯ

ชาวบ้าน 2 อำเภอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมนุมประท้วงกรมธนารักษ์ยกเลิกการประกาศที่ดินราชพัสดุ เนื่องจากทับที่ทำกินกว่า 50,000 ไร่
ชาวบ้าน, กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน อำเภอหัวหินและอำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมนุมหน้าที่ว่าการอำเภอหัวหิน เรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกเลิกประกาศที่ดินราชพัสดุกว่า 50,000 ไร่ ใน 7 ตำบล โดยอ้างว่า ได้รับความเดือดร้อนกรณีกรมธนารักษ์นำที่ดินกว่า 530,000 ไร่ในเขตพื้นที่ปลอดภัยทางทหาร ซึ่งชาวบ้านอาศัยทำกินมากว่า 50 ปี ประกาศเป็นที่ดินราชพัสดุ ซึ่งบางพื้นที่มีเอกสารสิทธิ์ นส.3 และโฉนดที่ดิน ทำให้ชาวบ้านไม่สามารถทำนิติกรรมในที่ดินของตัวเอง จึงขอให้ประกาศยกเลิกที่ดินราชพัสดุทั้งหมด

นายสมปอง ไชยโย ธนารักษ์พื้นที่ประจวบคีรีขันธ์ ยืนยันว่า การประกาศที่ดินราชพัสดุเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี ตามการได้มาซึ่งที่ดินครอบคลุมเขตป่าหินเหล็กไฟ ป่าหมายเลข 87 และนอกเขตบางส่วน เนื่องจากเป็นที่ดินตามประกาศเขตปลอดภัยทางทหาร

ก่อนหน้านี้ ได้ยกเลิกการประกาศบางส่วนแล้วกว่า 100,000 ไร่ ส่วนที่เหลือ ต้องรายงานไปยังกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง และกระทรวงมหาดไทย

ขณะที่ทางจังหวัดได้ทำความเข้าใจกับชาวบ้าน ก่อนที่จะยอมสลายการชุมนุม


แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน