ก.คลังเสนอครม.ออกมาตรการแก้เงินบาทแข็ง

ก.คลังเสนอครม.ออกมาตรการแก้เงินบาทแข็ง

ก.คลังเสนอครม.ออกมาตรการแก้เงินบาทแข็ง

รูปข่าว : ก.คลังเสนอครม.ออกมาตรการแก้เงินบาทแข็ง

ก.คลังเสนอครม.ออกมาตรการแก้เงินบาทแข็ง

ปัญหาเงินบาทที่แข็งค่าในขณะนี้ทำให้กระทรวงการคลังได้เสนอมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบในการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้กระทรวงการคลัง และ ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้เสนอมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากเงินบาทที่แข็งค่า และผ่อนคลายกฎระเบียบให้เกิดความยืดหยุ่นในการทำธุรกิจมากขึ้นต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ โดยขอให้เอกชนสามารถถือครองเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐฯในต่างประเทศเพิ่มจาก 20,000 ดอลลาร์เป็น 50,000 ดอลลาร์ให้บุคคลธรรมดา หรือ นิติบุคคลซื้ออสังหาริมทรัพย์ หรือลงทุนในต่างประเทศมูลค่าเพิ่มขึ้นได้จาก 5 ล้านดอลลาร์สหรัฐเป็น 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐและเพิ่มเงินคงค้างในบัญชีเงินฝากธนาคารในประเทศเป็น 500,000 ดอลลาร์

โดยในวันนี้กระทรวงการคลังจะหารือธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อวางระบบและปรับโครงสร้างตลาดตราสารหนี้ของประเทศ หลังจากพบว่า นักลงทุนต่างชาตินำเงินมาลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้นที่ออกโดยรัฐบาลมากผิดปกติ

ทั้งนี้ได้วางแผนที่จะยืดอายุพันธบัตรในตลาดซื้อคืนพันธบัตรระยะสั้น 1 วันอยู่ที่ร้อยละ 1.75 ขณะที่ 14 วันให้ผลตอบแทนร้อยละ 1.6 ต่อปีเพื่อลดการเก็งกำไรจากส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ยในประเทศและต่างประเทศ


แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน