ศาลฯไม่รับคำฟ้อง “พล.ต.อ.พัชรวาท” ฟ้อง ป.ป.ช.

ศาลฯไม่รับคำฟ้อง “พล.ต.อ.พัชรวาท” ฟ้อง ป.ป.ช.

ศาลฯไม่รับคำฟ้อง “พล.ต.อ.พัชรวาท” ฟ้อง ป.ป.ช.

รูปข่าว : ศาลฯไม่รับคำฟ้อง “พล.ต.อ.พัชรวาท” ฟ้อง ป.ป.ช.

ศาลฯไม่รับคำฟ้อง “พล.ต.อ.พัชรวาท” ฟ้อง ป.ป.ช.

ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องของพล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ ที่ฟ้องป.ป.ช. กรณีชี้มูลความผิดในการสลายการชุมนุมของกลุ่มพันธมิตรฯโดยศาลเห็นว่า ป.ป.ช.ได้ทำตามข้อบังคับทางกฏหมาย ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาหลังอุทธรณ์คำสั่งศาลปกครองกลาง ที่สั่งไม่รับคำฟ้องกรณีพล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ อดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ฟ้องคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. ที่ชี้มูลความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง และความผิดทางอาญากรณีการสลายการชุมนุมกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย เมื่อวันที่ 7ตุลาคม 2551

โดยศาลปกครองสูงสุดได้มีคำสั่งยืนตามศาลปกครองชั้นต้น คือไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณา เนื่องจากการดำเนินงานของ คณะกรรมการ ป.ป.ช.ถือได้ว่าเป็นขั้นตอนหนึ่งในการดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา หรือกฎหมายอื่นที่กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการนำผู้กระทำผิดทางอาญามาลงโทษ ข้อพิพาทอันเนื่องมาจากการกระทำดังกล่าวจึงไม่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง


แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน